Professionele ontwikkeling voor iedereen

Gemotiveerde, betrokken en deskundige medewerkers zijn van cruciaal belang voor het verwezenlijken van de ambities van de universiteit. Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun professionele ontwikkeling en loopbaan en de universiteit ondersteunt hen daar graag bij. Medewerkers krijgen de mogelijkheid opleidingen en cursussen te volgen, intern te solliciteren of tijdelijk uitgeleend te worden om kennis te maken met andere functies of taken.

Ontwikkelrichtingen

We onderscheiden drie 'ontwikkelrichtingen' voor medewerkers:

  • Verdiepen - verder ontwikkelen om de huidige functie nog beter uit te oefenen.
  • Verbreden - verder ontwikkelen door over de grenzen van de eigen functie te kijken, bijvoorbeeld door het takenpakket uit te breiden, tijdelijk een andere functie te vervullen of interne projecten op te pakken.
  • Veranderen - verder ontwikkelen om een concrete stap te zetten in de loopbaan, bijvoorbeeld de huidige functie ergens anders vervullen of doorgroeien naar een andere/hogere functie.

Het complete ontwikkelaanbod van de Universiteit Utrecht is voor medewerkers terug te vinden op de portal UU Development Guide (log-in met Solis-id).

Leertrajecten voor wetenschappelijk personeel

  • Voor docenten zijn er verschillende trajecten voor professionalisering. Zo kunnen zij bijvoorbeeld werken aan de basiskwalificatie onderwijs of de seniorkwalificatie onderwijs.
  • Academici die zich verder willen ontwikkelen in het onderwijs, kunnen gebruik maken van het professionaliseringsaanbod van het Centre for Academic Teaching.
  • Het programma Academisch Leiderschap biedt trajecten aan voor academisch bestuurders, hoogleraren en aankomend academisch leiders.
  • Voor promovendi is er het PhD Activating Career Event: PhACE. Dit programma biedt promovendi in het voorlaatste jaar van hun aanstelling de kans verschillende carrièremogelijkheden na te gaan en te onderzoeken wat hen motiveert en welke vaardigheden ze nodig hebben op de arbeidsmarkt.

Leertrajecten voor ondersteunend personeel

  • Voor leidinggevenden zijn er verschillende management development programma's.
  • Voor talentvolle OBP-medewerkers die de potentie hebben om leiding te geven en brede management- en beleidsfuncties te bekleden, is er een speciaal ontwikkelingstraject: het netwerk OBP-talent.