HR excellence in research

Logo HR excellence in research

De Universiteit Utrecht trekt graag talentvolle onderzoekers uit binnen- en buitenland aan. Zij stimuleert deze onderzoekers in de verdere ontwikkeling van hun wetenschappelijke carrière, ondersteund door zo goed mogelijk HR-beleid.

Keurmerk Europese Commissie

De Europese Commissie heeft de Universiteit Utrecht erkend als een instelling met excellent HR-beleid voor onderzoekers. Deze erkenning heeft de universiteit gekregen omdat zij grotendeels voldoet aan de principes uit het ‘Europees handvest voor onderzoekers’ en een ‘gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers' (kortweg handvest genaamd).

Handvest en gedragscode

De Europese Commissie heeft het 'handvest' aangenomen ter bevordering van een aantrekkelijke, open en duurzame Europese arbeidsmarkt voor onderzoekers. De Universiteit Utrecht onderschrijft de 40 principes in het handvest en neemt daarom deel aan het project HR Strategy for Researchers (HRS4R), met als doel te voldoen aan het handvest.

Interne analyse en actieplan

Ten behoeve van het HRS4R-project is een interne analyse van het personeelsbeleid van de Universiteit Utrecht gemaakt. Hieruit is gebleken dat zij aan de meeste principes uit het handvest voldoet. Om er volledig aan te kunnen voldoen heeft de universiteit een actieplan gemaakt dat in de komende periode wordt uitgevoerd. De Europese Commissie heeft de interne analyse en het actieplan als ‘excellent’ gewaard en op basis daarvan mag de Universiteit Utrecht het logo voeren.