Werken bij de Universiteit Utrecht

Voor medewerkers van de Universiteit Utrecht is de cao van de Nederlandse universiteiten van toepassing. Daarnaast kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Hieronder vindt u een kort overzicht van de arbeidsvoorwaarden.

Beloning, verzekeringen, vergoedingen

 • Salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering
 • Pensioen
 • Ziektekosten
 • Overige verzekeringen
 • Reiskosten
 • Keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Professionele ontwikkeling

 • Opleidingen en trainingen, interne mogelijkheden, management development
 • Vergoeding studiekosten

Gesprek met de leidinggevende

 • Beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken
 • Ondersteuning als het even wat minder gaat

Balans werk en privé

 • Werktijd en verlof
 • Ouderschapsverlof en zorgverlof
 • Betaald verlof voor langere duur

Werken bij de Universiteit Utrecht