Arbeidsvoorwaarden

Voor medewerkers van de Universiteit Utrecht is de cao van de Nederlandse universiteiten van toepassing. Daarnaast kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Hieronder vindt u een kort overzicht van de arbeidsvoorwaarden.

Beloning, verzekeringen, vergoedingen

 • Salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering
 • Pensioen
 • Ziektekosten
 • Overige verzekeringen
 • Reiskosten
 • Keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Professionele ontwikkeling

 • Opleidingen en trainingen, interne mogelijkheden, management development
 • Vergoeding studiekosten

Gesprek met de leidinggevende

 • Beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken
 • Ondersteuning als het even wat minder gaat

Balans werk en privé

 • Werktijd en verlof
 • Ouderschapsverlof en zorgverlof
 • Betaald verlof voor langere duur