Rogier Bos

Universitair docent wiskundeonderwijs

Rogier Bos uses the lightboard for his mathematics classes

“Na meer dan zeven jaar in het voortgezet onderwijs, kwam ik terug bij de Universiteit Utrecht en de faculteit Bètawetenschappen om onderzoek en experimenten te doen op het gebied van wiskundeonderwijs. Na mijn afstuderen hield ik contact met enkele van mijn huidige collega’s, bijvoorbeeld via het U-talent programma voor leerlingen en studenten van het voortgezet onderwijs. Ik vind het boeiend om nu aan het wiskunde onderwijs bij te dragen vanuit een academisch perspectief.

Ik neem deel aan onderwijsconferenties, zoals de UU Onderwijsparade en het Teaching & Learning Lab Herfstfestival.

Ik geniet er van mijn kennis over wiskunde en didactiek op verschillende manieren te delen. Dat doe ik door te schrijven voor het docentenvakblad Euclides, les te geven bij U-talent en Wiskunde D Online te ontwikkelen voor middelbare scholen.

En natuurlijk deel en bediscussieer ik mijn kennis ook met studenten en collega’s. Daarvoor neem ik deel aan jaarlijkse onderwijsconferenties, zoals de UU Onderwijsparade en het Teaching & Learning Lab Herfstfestival. Zo onderhoud ik contact met collega-docenten en presenteer ik mijn ervaringen en kennis. In andere academische settings bediscussieer ik wiskunde en didactiek met de internationale community.

Ik werk mee aan allerlei projecten om onderwijs te verbeteren.

Ik werk mee aan allerlei projecten om onderwijs te verbeteren, zoals een Europees project over wiskunde, maar ook binnen de faculteit Bètawetenschappen. Een paar jaar geleden ontving ik twee keer de Protonpluim van studenten scheikunde, voor de manier waarop ik de eerstejaars vakken ‘Wiskunde voor scheikundigen’ heb verzorgd. Door deze cursussen verliep de overgang van het vwo naar de universiteit veel soepeler voor Utrechtse scheikundestudenten. De kennisclips die ik voor hen maakte werden enorm gewaardeerd. Nu maak ik samen met collega’s ook kennisclips voor masterstudenten die hun wiskunde willen ophalen. Veel van hen maken hier gebruik van, omdat in de scheikunde veel pittige wiskunde gebruikt wordt.

Ik heb al lang een band met de Universiteit Utrecht. Dat begon toen ik er wiskunde studeerde. Ik verliet de academische wereld om er terug te keren in mijn huidige functie bij het Freudenthal Instituut. Ik geniet enorm van deze omgeving, er komen genoeg uitdagingen voorbij om hier te blijven. Ik zie me hier niet weg gaan.”

Meer inspirerende mensen
Vacatures bij de faculteit Bètawetenschappen