Redenen om bij ons te werken

Gemotiveerde, betrokken en deskundige medewerkers zijn fundamenteel voor het bereiken van onze doelen. Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen en sport.​ Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden zelf uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden.

Beloning, verzekeringen en vergoedingen

We geven je de vrijheid om zelf te beslissen hoe je wordt beloond. Deze flexibiliteit geldt voor je salaris, eindejaarsbonus, pensioen en verzekering (ziektekosten en overige). We kunnen zelfs je reiskosten vergoeden.

Meer over Beloning, verzekeringen en vergoedingen

Professionele ontwikkeling

Je krijgt de mogelijkheid om trainingen en opleidingen te volgen, intern te solliciteren en om je leidinggevende vaardigheden te ontwikkelen. We betalen zelfs je studiekosten terug.

Meer over Professionele ontwikkeling

Balans werk-privé

We zijn flexibel in wanneer je werkt en wanneer je niet werkt. We maken het eenvoudig voor je om met betaald ouderschapsverlof te gaan, of met zorgverlof of langdurig verlof.

Meer over Balans werk en privé

Sport, cultuur en IT

We stimuleren onze medewerkers om er een complete levensstijl op na te houden, door sport en culturele uitjes tegen een gereduceerd tarief aan te bieden. We geven ook korting op software en andere IT-producten.

Meer over Sport, cultuur en IT

Ondersteuning van onderzoek

Het Research Support Office (RSO) van de faculteit Bètawetenschappen helpt onderzoekers externe financiering voor hun onderzoek te vinden. Er zijn veel bronnen waaruit een onderzoek gefinancierd kan worden, en die hebben elk hun eigen doelen en eisen. Veel van deze financieringsprogramma’s zijn zeer competitief.

Meer over Ondersteuning van onderzoek

"Via verschillende trainingen en persoonlijke ondersteuning hielp de faculteit mij om mijn aanvraag voor een VENI-beurs zo goed mogelijk te schrijven."

Some connections are fundamental