Redenen om bij ons te werken

Gemotiveerde, betrokken en deskundige medewerkers zijn fundamenteel voor het bereiken van onze doelen. Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen en sport.​ Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden zelf uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden.

"Via verschillende trainingen en persoonlijke ondersteuning hielp de faculteit mij om mijn aanvraag voor een VENI-beurs zo goed mogelijk te schrijven."

Some connections are fundamental