Redenen om bij ons te werken

Gemotiveerde, betrokken en deskundige medewerkers zijn fundamenteel voor het bereiken van onze doelen. Daarom blijven we werken aan een cultuur die gekenmerkt wordt door een open blik, speelsheid en ruimte om te experimenteren. 
Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen en sport.​ Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden zelf uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden.

Some connections are fundamental