Marta Pieropan

Marta writing with chalk on a blackboard

Als wiskundige heb ik geen dure apparatuur nodig om mijn werk te doen. Wat ik wel nodig heb is financiering waarmee ik de vrijheid heb om wetenschap te bedrijven omwille van de wetenschap. Om dat mogelijk te maken hebben collega's van de faculteit Bètawetenschappen me enorm geholpen.

Sterk ondersteuningsprogramma

De Universiteit Utrecht heeft een zeer sterk ondersteuningsprogramma voor onderzoek en ik heb veel hulp gekregen - zowel formeel als informeel - bij het aanvragen van subsidies. Er heerst een geweldige sfeer binnen het departement Wiskunde. We lezen elkaars subsidieaanvragen en helpen elkaar bij de voorbereiding op de interviews. Dankzij al deze steun heb ik het afgelopen jaar twee beurzen mogen ontvangen!

De eerste was een Vidi-beurs, een persoonlijke beurs voor mensen in mijn specifieke loopbaanfase. Dankzij die beurs ben ik bezig met het aannemen van een promovendus en een postdoc. Mijn werk ligt op het snijvlak van algebraïsche meetkunde en getaltheorie. Wat ik met deze beurs wil doen, is een nieuwe verbinding leggen tussen mijn gespecialiseerde onderzoeksgebied, het tellen van rationale punten van begrensde hoogte op Fano-variëteiten, en een losstaand onderdeel van de algebraïsche meetkunde dat logaritmische Gromov-Wittentheorie heet.

Ik heb ook samengewerkt met zes collega's van andere universiteiten in Nederland om een NWO Open Competition XL-subsidie aan te vragen. Het was een lang en veeleisend proces, maar we hebben de subsidie gekregen! We gaan het gebruiken om een onderzoekscentrum op te richten over 'rationele punten' met zes promovendi en drie postdocs. We zullen workshops en seminars organiseren en er zal veel interdisciplinaire interactie zijn. Ik heb heel veel zin om dit onderzoeksprogramma op te gaan zetten.

Ik geniet er echt van als mensen iets leren van mijn colleges. Dat is waar ik het voor doe.

Sharing science

Marta discussing her work in a group session

Hoewel mijn onderzoek superbelangrijk voor me is, hou ik ook van lesgeven. In vergelijking met andere landen zoals Italië of Duitsland is de onderwijsbelasting aan de Universiteit Utrecht goed te overzien. Ik ben net begonnen met het geven van een mastercursus aan 80 studenten van verschillende universiteiten. Na de stress van het lesgeven vanuit huis is het geweldig om weer zo'n levendige sfeer te ervaren. Ik geniet er echt van als mensen iets leren van mijn colleges. Dat is waar ik het voor doe.

Bij de Universiteit Utrecht waarderen we onze studenten echt en we bieden ze veel ondersteuning op verschillende vlakken. Zo hebben alle masterstudenten een tutor om hen te begeleiden en te helpen bij het kiezen van het juiste curriculum. Dit kan echt het verschil maken. Dit soort begeleiding ken ik niet van de andere universiteiten waar ik heb gewerkt.

Team science

Voordat ik vanuit Zwitserland hierheen kwam, hoorde ik veel positieve dingen over de Universiteit Utrecht. En die zijn allemaal bevestigd sinds ik hier ben. Ik ben omringd door collega's die het belangrijk vinden om goed onderzoek te doen. En om elkaar te steunen. We hebben gezamenlijke seminars waar we praten over waar we aan werken en we proberen actief betrokken te zijn bij elkaar. Als iemand een artikel heeft gepubliceerd of een prijs heeft gekregen, viert de hele groep mee.