Marjon Engelbarts


“Onze afdeling bestaat uit een team van 19 medewerkers, van net afgestudeerde academici tot en met senior adviseurs, en we vormen een fundamental connection in veel opzichten. Tussen wetenschap en bedrijfsvoering, maar ook tussen de facultaire behoefte en universitaire IT afdeling. Dat verbinden is een belangrijke aspect van waarom ik het zo fijn vind hier te werken. Onze slogan is: ‘Standaard waar het kan, speciaal waar het moet’. Als afdeling krijgen we de ruimte om een idee uit te werken en te proberen of het werkt. Dat doen we in contact met de doelgroep, of het nou studenten, docenten of onderzoekers zijn.

Standaard waar het kan, speciaal waar het moet.

Ik ben ook lid van het management team, dat onderdeel is van de bedrijfsvoering van de faculteit Bètawetenschappen. Van daaruit proberen we samen het onderzoek en onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen en faciliteren. Daarnaast heb ik veel contact met hoofden van andere facultaire afdelingen om zowel plannen voor de lange termijn te ontwikkelen als concrete projecten te realiseren. Het is onze taak om te zorgen dat diensten op de juiste gronden ontwikkeld worden en goed ingebed raken in de organisatie. Als er projecten buiten de boot vallen op universitair niveau, kan het zo belangrijk zijn voor ons dat we er toch mee aan de slag gaan op kleine schaal. De erkenning die we krijgen als de tool zijn dienst bewijst is geweldig!

We kunnen dingen uitproberen, om te voelen of iets werkt of niet en daar conclusies aan verbinden.

Een mooi voorbeeld van een project dat klein begon, stap voor stap groter werd, en uiteindelijk voor alle studenten van de Universiteit Utrecht beschikbaar is, is de ontwikkeling van de cursusplanner. Deze tool is voor en met informatica-studenten ontwikkeld. Studenten vinken de cursussen van hun voorkeur aan, kiezen een tijdvak en vervolgens rolt er een optimaal persoonlijk rooster voor de middellange termijn uit.  Als facultaire afdeling konden we de mogelijkheden van deze tool makkelijk uitproberen. Toen het in eenmaal in gebruik was, vroegen andere faculteiten of ze de cursusplanner ook konden gebruiken. Nu bieden we de cursusplanner samen met de centrale IT afdeling aan als UU-tool voor het kiezen van hun onderwijs.

Waarom ik het interessant vind om hier te werken? We kunnen dingen uitproberen, om te voelen of iets werkt of niet en daar conclusies aan verbinden. Ik merk dat ik op alle schaalniveaus iets kan betekenen: voor een individuele docent of onderzoeker, maar ook voor alle bèta-docenten om iets beter te kunnen doen. Dat vind ik een hele bevredigende combinatie van bezig zijn.”

Ontmoet je collega's
Vacatures bij de faculteit Bètawetenschappen