Droes

Droes komt veel voor in de Nederlandse paardenhouderij. Dit was reden voor de Gezondheidsdienst voor Dieren en de faculteit Diergeneeskunde om samen met een groep practici een Leidraad Droes te schrijven.

Als u ook de achterliggende literatuur wilt lezen, kunt u het review raadplegen.