Het ECGG is een samenwerking van de expertises van de faculteit Diergeneeskunde en Wageningen Universiteit op het gebied van klinische diergeneeskunde, klinische genetica, moleculaire genetica en populatiegenetica. Het kernteam bestaat uit: