U krijgt op uw scherm de actuele DDx van uw patiënt als online geheugensteun. Door onze metingen met PETscan wordt in de toekomst ook informatie gegeven over de DDx afhankelijk van ras, geslacht en leeftijd. Het wordt dus een persoonlijke DDx voor de patiënt op tafel. Op dit moment staan alle diagnoses die u in de eerstelijns praktijk stelt in PETscan. Maar wij gaan eind 2016 alle diagnoses verwerken, zodat ook specialistische praktijken alle diagnoses kunnen vastleggen. U heeft dan de meest complete informatie beschikbaar. Dit is beschikbaar voor honden en katten.
 

  1. U legt uw diagnose op een gestandaardiseerde manier in uw administratie vast. Bij overdracht, zoals tijdens diensten, kan daardoor geen misverstand ontstaan over de eindconclusie. Bijna alle klachten van cliënten gaan over zulke misverstanden. Voor de ondersteuning van de dierenarts bij een gestandaardiseerde verslaglegging heeft de KNMvD een richtlijn Methodisch handelen en een richtlijn Verslaglegging opgesteld.
  2. In PETscan worden ook de noodzakelijke diagnostische tests per diagnose opgenomen. Deze informatie zal in 2016 stapsgewijs beschikbaar komen. U heeft dan onder uw muisknop een beknopt protocol voor iedere patiënt.
  3. De bovenstaande informatie wordt jaarlijks bijgewerkt en is dus altijd actueel.
  4. PETscan is de basis voor het begeleiden van rasverenigingen/fokkerijorganisaties om gezond fokbeleid te voeren. Als deelnemer aan PETscan ontvangt u alle adviezen van het ECGG aan rasverenigingen en fokkerijorganisaties. U kunt daarmee de fokkers in uw praktijk op topniveau begeleiden. Zie ook de KNMvD-richtlijn Veterinair handelen inzake welzijnsrisico’s bij honden en katten met erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken en onze pagina Hoe ondersteunt het ECGG de fokkerij om gezond te gaan fokken?
  5. Het ExpertiseCentrum brengt gevalideerde DNA-diagnostiek naar de praktijk. Hiermee kan een hoog risico op ziekte op jonge leeftijd worden vastgesteld, zodat u uw patiënt optimaal kunt begeleiden om ziekte te voorkomen of verminderen.
     

Het vastleggen van gestandaardiseerde gegevens maakt het mogelijk de resultaten van uw praktijk en haar dierenartsen te vergelijken met anderen. Uw PMS-leverancier krijgt de mogelijkheid hiermee uw praktijk te benchmarken indien u dit wenst.