Erfelijke aandoeningen zijn het grootste probleem van rashonden en alleen oplosbaar met een goed inzicht in de frequentie per ras. Met PETscan kunnen de praktijken die met Animana werken deelnemen aan het landelijke meetsysteem. Maar in het cloudsysteem van Animana zijn ook meer dan tien jaar patiëntgegevens opgeslagen. Analyse daarvan kan al in enkele maanden een schat aan informatie opleveren voor het bestrijden van erfelijke ziekten.

Wij vragen u uw historische praktijkgegevens beschikbaar te stellen voor dit onderzoek. U kunt uw toestemming geven door op de toestemmingsknop te klikken en uw accountnaam en postcode te geven.

Uw praktijk en uw patiënten blijven anoniem. De privacyregels worden volledig in acht genomen. Gegevens die worden geanalyseerd zijn:

  • ras, geslacht, geboorte- en sterftedatum
  • drie cijfers van de postcode van uw praktijk; uw praktijk is niet herleidbaar maar wel de landelijke regio
  • de eerste vijf cijfers van de chipcode van de hond: niet naar de hond of eigenaar herleidbaar maar wel op stamboom of look-alike
  • de diagnose of het orgaansysteem zoals vastgelegd in ‘diagnose’ bij een consult

Als u meedoet, klik dan direct op de link.

Jan Rothuizen en Sylvia Keijser

Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren, faculteit Diergeneeskunde
in samenwerking met Animana

Klik hier om het toestemmingsformulier in te vullen.