KI bij paarden groeide in de jaren na de introductie ervan exponentieel waardoor een steeds grotere vraag naar geschoolde paardeninseminatoren ontstond. Naar analogie van de runder- en varkens-KI werd besloten om met ingang van 1989 naast dierenartsen ook niet-dierenartsen op te leiden tot paardeninseminator. Vanuit de beroepsgroep van hengstenhouders kwam het verzoek aan de faculteit Diergeneeskunde om deze opleiding te verzorgen voor cursisten die uiteindelijk professioneel in de hengstenhouderij werkzaam zullen zijn. Naast de inseminatietechniek moest deze cursus bijna alle aspecten van de hengstenhouderij omvatten, waaronder het vangen, verwerken en verzenden van paardensperma en kennis over de Nederlandse en buitenlandse regelgeving aangaande de paarden-KI.

Door de jaren heen is deze 'Cursus Hulpkracht Paarden-KI' aangepast aan de veranderde wensen en inmiddels bestaat deze cursus uit vier onderdelen, te weten:

  • de vooropleiding aan het AOC De Groene Welle in Zwolle
  • de Cursus Hulpkracht Paarden-KI aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht
  • werkervaring gedurende een dekseizoen op een hengstenhouderij onder begeleiding van een dierenarts in de praktijk
  • de eindevaluatie aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht

Na een goed doorlopen traject met een positief eindresultaat, zal een bewijs van deelname 'Hulpkracht Paarden-KI' uitgereikt worden.

Voorwaarden deelname

De kandidaat dient:

  • met goed gevolg de opleiding 'Begeleiden voortplanting bij het paard (KI)' te hebben gevolgd, te AOC De Groene Welle Zwolle
  • het formulier 'Aanmelding cursus hulpkracht Paarden-KI 2018' te gebruiken voor het aanmelden (zie hieronder bij 'Inschrijven, betalen en deadline').
  • het cursusgeld voor 1 februari 2018 te voldoen - voor de betalingsinstructies verwijzen we naar het aanmeldformulier (zie verder)
  • een stage te volgen bij een hengstenhouderij of dierenarts. De gegevens van het stageadres dienen te worden ingevuld op het aanmeldformulier.

Cursusdata, kosten, deadlines voor aanmelden

De cursusdata voor 2018 zijn dinsdag 27 februari t/m vrijdag 2 maart 2018. Er is ruimte voor een beperkt aantal cursisten, u kunt zich alleen online inschrijven indien er nog plek is.
Het cursusgeld bedraagt 1500 Euro. Indien de cursus geen doorgang kan vinden bij onvoldoende aanmeldingen dan krijgt u het cursusgeld teruggestort op uw rekening.
Afmelding voor de cursus vanuit uw kant ná 1 februari 2018 zal leiden tot het niet-restitutioneren van het cursusgeld.

Inschrijven, betalen en deadline

Uw online aanmelding dient compleet en vóór 1 februari 2018 in ons bezit te zijn; gelieve hiervoor het formulier 'Aanmelding cursus hulpkracht Paarden-KI 2018' te gebruiken.

Na digitale verzending van dit formulier ontvangt u een bevestigingsmail met de betalingsinstructies en een kopie van de inschrijving ter ondertekening. Het cursusgeld kunt u vervolgens voldoen via onze online betalingsmodule. Ook hiervoor geldt een deadline van 1 februari 2018.

De inschrijving is pas compleet na:

  • betaling
  • verzending van de kopie van de inschrijving die u bij de bevestigingsmail ontvangt. Gelieve dit formulier te ondertekenen en voor 1 februari 2018 digitaal te verzenden aan Onderwijszaken.Paard@uu.nl t.a.v. S. Reijerink.

Afsluitend examen van de cursus 'Hulpkracht Paarden-KI' 2018

Aansluitend op de cursus “Hulpkracht Paarden-KI” wordt van de cursist verwacht dat er stage gelopen is op een hengstenhouderij.

Indien u als cursist voldoende praktische ervaring heeft opgedaan, kunt u deelnemen aan het afsluitend examen. Cursisten die de cursus “Hulpkracht Paarden KI” in 2018 hebben gevolgd krijgen hier automatisch bericht over. Er is nog geen datum bekend van het afsluitend examen in het najaar van 2018.