Orthopedie: lumbosacrale stenose

Patiënten gezocht voor onderzoek naar nieuwe veelbelovende behandelmethode voor honden met lumbosacrale stenose
De pijnstiller is verpakt in een biomateriaal die het medicijn geleidelijk afgeeft over een periode van ongeveer drie maanden. In de afbeelding is het medicijn schematisch weergegeven door middel van oranje bolletjes.

In juni 2017 is een nieuwe klinische studie van start gegaan bij de polikliniek Orthopedie-Neurochirurgie van de UKG. Het doel van deze klinische studie is het beoordelen van de werkzaamheid van een pijnstiller die direct in de aangedane tussenwervelschijf wordt geïnjecteerd. De pijnstiller is geïncorporeerd in een biomateriaal die het medicijn geleidelijk afgeeft over een periode van ongeveer drie maanden. Het doel van de behandeling is de pijn en ontstekingsreactie in de tussenwervelschijf te remmen. Een eerste studie bij een kleine groep honden liet al veelbelovende resultaten zien. Nu voeren we een vervolgonderzoek uit bij een grotere groep honden, met een verbeterd middel dat nog langer werkt.

Opzet onderzoek

Om de effectiviteit van deze behandelmethode te testen, zoeken wij honden met tussenwervelschijfdegeneratie, met gemotiveerde eigenaren, die mee willen doen aan dit onderzoek. De eigenaren worden uitgebreid mondeling en schriftelijk geïnformeerd en tekenen een toestemmingsformulier. 

Nadat de locomotie objectief in kaart is gebracht zal de medicatie onder narcose CT-geleid direct in de tussenwervelschijf geïnjecteerd worden. Zes en twaalf weken na de injectie worden de honden op controle verwacht en wordt het klinisch onderzoek herhaald om te onderzoeken of de behandeling effect heeft. Tijdens het tweede controlebezoek wordt er een MRI-scan gemaakt. Hiermee kunnen we onderzoeken hoe effectief de medicatie is geweest en eventuele complicaties op het spoor komen. Zes maanden na de behandeling zien we de hond graag nogmaals terug, voor een klinische controle. Tevens zullen we de eigenaren vragen om vooraf en tijdens alle controlebezoeken een vragenlijst in te vullen omtrent de pijn en het functioneren van hun hond.

Omvang van het onderzoek

Er zullen 30 honden in het onderzoek worden opgenomen. Deze honden worden geselecteerd op basis van klinische symptomen en afwijkingen op de MRI. Twintig honden ontvangen een injectie met celecoxib, verpakt in de micropartikels. De andere tien honden ontvangen een injectie met ongeladen micropartikels (placebo). Het onderzoek zal blind worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de dierenartsen en de eigenaren ten tijde van het onderzoek niet weten welke dieren een injectie krijgen met celecoxib in micropartikels of de ongeladen micropartikels. Aan het eind van de studie wordt bekend gemaakt welke honden behandeld zijn met de placebo. Deze honden kunnen alsnog een kosteloze injectie met de micropartikels met celecoxib krijgen, indien de eigenaar dat wenst.

Wat kost het?

De kosten voor het consult bij de behandelend dierenarts en voor de diagnostische MRI-scan  zijn voor rekening van de eigenaar. Dat geldt ook voor de reiskosten die gemaakt worden voor het bezoek aan de UKG. Voor het onderzoekstraject na insluiting zijn er geen kosten voor de eigenaar.

De resultaten van het onderzoek zullen niet eerder dan de tweede helft van 2018 gepubliceerd worden. Uiteraard zullen we verwijzend dierenartsen op de hoogte brengen van de resultaten van de behandeling van de individuele patiënt. 

Meer informatie voor geïnteresseerde eigenaren staat op de website van ons dierenziekenhuis

Welke honden komen in aanmerking?

Honden die in aanmerking komen voor een intradiscale injectie met de slow-release formulering celecoxib zijn bijvoorbeeld:

  • Honden die onvoldoende op conservatieve therapie reageren, of daar bijwerkingen van ondervinden
  • Honden die meer dan zes maanden geleden chirurgie aan de lumbosacrale tussenwervelschijf hebben ondergaan maar onvoldoende verbeterd zijn kunnen meedoen, mits complicaties zoals wondinfecties of discospondylitis zijn uitgesloten
  • Honden die langdurig met pijnstilling worden behandeld, en de eigenaar staat open om een alternatief te testen

Inclusiecriteria:

  • Klinische verschijnselen en radiologische bevindingen consistent met lumbosacrale stenose in de L6-L7 of de L7-S1 discus
  • Minimaal lichaamsgewicht 15 kg
  • De eigenaar is gemotiveerd om mee te doen en in de gelegenheid om op alle controle-afspraken te komen

Exclusiecriteria:

  • Andere orthopedische of neurologische afwijkingen
  • De hond heeft minder dan drie maanden geleden orthopedische chirurgie ondergaan
  • Discospondylitis
  • Verdenking op neoplasie of fractuur in het lumbosacrale gebied

Procedure aanmelding

Indien een patiënt naar uw oordeel mogelijk in aanmerking zou komen voor het onderzoek, en de eigenaar is in principe bereid om mee te werken, dan kunt u een verwijsbrief meegeven voor het consult bij de poli Orthopedie. Via de website van ons dierenziekenhuis kan de eigenaar vervolgens een afspraak maken. U kunt ook het patiëntendossier en eventuele resultaten van diagnostische beeldvorming naar de verantwoordelijk onderzoeker e-mailen als u een patiënt heeft die mogelijk in aanmerking komt, en de eigenaar akkoord gaat.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met drs. Anna Tellegen: a.r.tellegen@uu.nl of 030-2539411 (receptie).