Orthopedie: artrose

Onderzoek naar nieuwe behandelmethode voor honden met artrose
De pijnstiller is verpakt in een biomateriaal die het medicijn geleidelijk afgeeft over een periode van ongeveer drie maanden. In de afbeelding is het medicijn schematisch weergegeven door middel van oranje bolletjes.

Update d.d. 28 november 2017: inmiddels hebben we meer dan voldoende reacties ontvangen. Wij zijn alle belangstellenden zeer erkentelijk voor de medewerking. De uitslagen van het onderzoek zullen we in de loop van 2018 bekendmaken.

In september 2016 is een nieuwe klinische studie van start gegaan bij de afdeling Orthopedie-Neurochirurgie van de UKG. Het doel van deze klinische studie is het beoordelen van de werkzaamheid van een pijnstiller die direct in het aangedane gewricht wordt geïnjecteerd. De pijnstiller is geïncorporeerd in een biomateriaal die het medicijn geleidelijk afgeeft over een periode van ongeveer drie maanden. Het doel van de behandeling is de pijn en ontstekingsreactie in het gewricht te remmen.

De oorspronkelijke oproep betrof patiënten met knie-, heup- of elleboogartrose. Naarmate het onderzoek vorderde kregen we een heleboel verzoeken van eigenaren met honden met artrose in andere gewrichten. We hebben dan ook besloten deze patiënten ook mee te nemen, omdat dit een representatieve afspiegeling is van de totale populatie honden met artrose.

Opzet onderzoek
Om de effectiviteit van deze behandelmethode te testen, zoeken wij honden met artrose met gemotiveerde eigenaren, die mee willen doen aan dit onderzoek. De eigenaren worden uitgebreid mondeling en schriftelijk geïnformeerd en tekenen een toestemmingsformulier. 

Nadat de kreupelheid objectief in kaart is gebracht zal de medicatie onder sedatie direct in het artrotische gewricht geïnjecteerd worden. Vóór injectie wordt een kleine hoeveelheid gewrichtsvloeistof en bloed afgenomen voor onderzoek. Vier en acht weken na de injectie worden de honden op controle verwacht en wordt het klinisch onderzoek herhaald om te onderzoeken of de behandeling effect heeft. Tijdens het laatste controlebezoek wordt er een röntgenfoto gemaakt en zal er weer gewrichtsvloeistof en bloed worden afgenomen. Hiermee kunnen we onderzoeken hoe effectief de medicatie is geweest in het remmen van ontsteking. Tevens zullen we de eigenaren vragen om vooraf en tijdens alle controlebezoeken een vragenlijst in te vullen omtrent de pijn en het functioneren van hun hond.

De eigenaar dient, na verwijzing van de behandelend dierenarts, eerst een afspraak te maken op de poli Orthopedie. Daar zullen we eerst beoordelen of de hond op basis van het klinisch onderzoek en een diagnostische röntgenfoto (die ook extern gemaakt kan zijn) in onze studie geïncludeerd kan worden.

Omvang van het onderzoek
Om bovenstaande doelstelling te kunnen halen, zullen we 30 honden onderzoeken. Deze honden worden geselecteerd op basis van de symptomen, afwijkingen op röntgenfoto, en een bewegingsanalyse. Twintig honden ontvangen een injectie met celecoxib, verpakt in de micropartikels. De andere tien honden ontvangen een injectie met ongeladen micropartikels (placebo). Het onderzoek zal blind worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de dierenartsen en de eigenaren ten tijde van het onderzoek niet weten welke dieren een injectie krijgen met celecoxib in micropartikels of de ongeladen micropartikels.

Aan het eind van de studie wordt bekend gemaakt welke honden behandeld zijn met de placebo. Deze honden kunnen alsnog een injectie met de micropartikels met celecoxib krijgen, indien de eigenaar dat wenst.

Wat kost het?
De kosten voor het consult bij de behandelend dierenarts en voor de diagnostische röntgenfoto  zijn voor rekening van de eigenaar. Dat geldt ook voor de reiskosten die gemaakt worden voor het bezoek aan de UKG. Voor het onderzoekstraject na insluiting zijn er geen kosten voor de eigenaar.

De resultaten van het onderzoek zullen niet eerder dan de tweede helft van 2017 gepubliceerd worden. Uiteraard zullen we verwijzend dierenartsen op de hoogte brengen van de resultaten van de behandeling van de individuele patiënt. 

Meer informatie voor geïnteresseerde eigenaren staat op de website van ons dierenziekenhuis.

Welke honden komen in aanmerking?
Honden die in aanmerking komen voor een intra-articulaire injectie met de slow-release formulering celecoxib zijn bijvoorbeeld:

 • Honden die onvoldoende op conservatieve therapie reageren, of daar bijwerkingen van ondervinden
 • Honden die meer dan zes maanden geleden chirurgie hebben ondergaan met TPLO, TTA of imbricatie (imbricatie drie maanden) maar onvoldoende verbeterd zijn kunnen meedoen, mits botgenezing is bevestigd met radiografie en andere complicaties zoals septische arthritis zijn uitgesloten
 • Honden die langdurig met pijnstilling worden behandeld, en de eigenaar staat open om een alternatief te testen

Inclusiecriteria:

 • Klinische verschijnselen en radiologische bevindingen consistent met osteoarthrose
 • Minimaal lichaamsgewicht 15 kg
 • Graad 2 of 3 uit 4 kreupel
 • De eigenaar is gemotiveerd om mee te doen en in de gelegenheid om op beide controle-afspraken te komen

Exclusiecriteria:

 • Andere orthopedische of neurologische afwijkingen
 • De hond heeft minder dan zes weken geleden orthopedische chirurgie aan de aangedane poot ondergaan
 • De hond heeft minder dan drie maanden geleden chirurgie aan het aangedane gewricht ondergaan
 • Het aangedane gewricht is eerder behandeld met chirurgische technieken waarbij intra-articulaire non-resorbable materialen zijn gebruikt (zoals Tightrope)
 • Septische arthritis

Procedure aanmelding
Indien een patiënt naar uw oordeel mogelijk in aanmerking zou komen voor het onderzoek, en de eigenaar is in principe bereid om mee te werken, dan kunt u een verwijsbrief meegeven voor het consult bij de poli Orthopedie. Via de website van ons dierenziekenhuis kan de eigenaar vervolgens een afspraak maken.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met drs. Anna Tellegen: a.r.tellegen@uu.nl of  030-2539411 (receptie).