Chirurgie

Laparoscopie

Op de UKG is er veel expertise op het gebied van minimaal invasieve chirurgie. Steeds meer ingrepen worden via kijkoperatie uitgevoerd, zowel in borst- als buikholte. Er zijn een aantal lopende onderzoeken met betrekking tot laparoscopische ovariectomie:

  • Klinische studie naar gebruik van nieuwe technieken voor (electieve) laparoscopische ovariectomie.
  • Studie naar gebruik van endoscopiesimulator in training van specialisten in opleiding in laparoscopische ovariectomie.

Laparoscopische verwijdering van bijniertumoren

Op de UKG worden bijniertumoren wanneer mogelijk laparoscopisch verwijderd. Dit is vele malen minder invasief dan de gebruikelijke laparotomie en de patiënten lijken hier duidelijk baat bij te hebben, gezien het voorspoedige herstel na de operatie. Er is nog maar weinig gepubliceerd over deze nieuwe operatietechniek bij veterinaire patiënten, in tegenstelling tot de humane geneeskunde. Wij zien hier goede resultaten van en verzamelen gegevens om de resultaten van deze nieuwe operatiemethode te publiceren in internationale vakbladen. Daarnaast wordt er op de UKG veel onderzoek gedaan naar de bijniertumoren zelf. Samples van chirurgisch verwijderde bijniertumoren dragen bij aan het onderzoek naar oorzaak en nieuwe behandelmogelijkheden van deze ziekte.

Palliatieve pijnbestrijding bij honden met onbehandelbare tumoren

Honden met tumoren die niet behandeld worden of uitbehandeld zijn kunnen meedoen in een klinische trial waarbij 2 NSAIDs met elkaar worden vergeleken voor palliatie bij tumor patiënten. Dit onderzoek duurt 2 maanden met 2‐wekelijkse contactmomenten waarbij medicatie, consulten, bloedonderzoeken en eventuele benodigde extra diagnostiek gratis zijn voor de eigenaren.

Holmiumtherapie

Behandeling van niet chirurgisch verwijderbare tumoren met intratumorale injecties met radioactief holmium bij gezelschapsdieren (microbrachytherapie). Hiermee worden de tumoren van binnenuit bestraald met een zeer hoge stralingsdosis (> 10 x hoger dan bij uitwendige bestraling maar met minder bijwerkingen)

  • Pakketprijs voor opwerking, behandeling, opname en follow‐up. De holmium en holmiumbehandeling zijn gratis.
  • Behandeling van orale plaveiselcelcarcinomen bij katten met radioactief holmium vallen in een apart onderzoek met een aangepaste pakketprijs(idem aan bovengenoemde holmiumpakket met extra onderzoekskorting).
  • Holmiumbehandeling kan ook onderdeel zijn van een multimodale behandeling in specifieke gevallen van moeilijk behandelbare tumoren (chirurgie/chemo/bestraling).

Insulinoom

Studie naar zowel behandeling (chirurgische verwijdering tumor én metastasen) van honden als het inzetten van insulinoomcelkweken voor fundamenteel onderzoek. Hieraan zijn standaardkosten voor opwerking en behandeling van de patiënt verbonden.

Septische peritonitis

Vergelijkende studie over de behandeling van septische peritonitis via open buik drainage versus negatieve druk therapie:

  • Standaard opwerking en behandelkosten (opwerking, chirurgie en IC). Additionele bloedonderzoeken en diagnostiek op buikvocht zijn gratis.

Wonden

Gebruik van negatieve druk wondtherapie voor moeilijk behandelbare wonden en bij huidtransplantaties. Hieraan zijn standaard behandelkosten verbonden.

Photodynamische therapie

Bij plaveiselcelcarcinomen in de huid (kop/neusspiegel) bij de kat. Vooral geschikt voor minimaal invasieve behandeling van oppervlakkige (stage 1 en in‐situ) plaveiselcelcarcinomen.
Standaard kosten opwerking. Korting op behandeling (photosensitizer).