Pulmonaalstenose bij de Franse Bulldog

Een van de rassen die gepredisponeerd is voor het optreden van een pulmonaal stenose is de Franse Bulldog. Recent hebben Marjolein en Frank vernomen dat ze financiering zullen ontvangen van de European Society of Veterinary Cardiology (ESVC) om genetisch onderzoek naar deze ziekte binnen dit ras uit te gaan voeren. Het enige wat ze nog nodig hebben is extra DNA-monsters! We zoeken we nog DNA-samples van Franse Bulldoggen mét een aangeboren (valvulaire) pulmonaalstenose en Franse Bulldoggen zonder hartafwijkingen (als negatieve controles). We hopen dat u ons hierbij kan assisteren zodat we de analyses z.s.m. kunnen gaan uitvoeren!  (Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier)

Waaruit kan uw medewerking bestaan?

  • Besteed extra aandacht aan hartauscultatie bij Franse Bulldog puppy’s. 
  • Treft u een of meerdere Franse Bulldogen (met of zonder hartruis) en is de eigenaar bereid mee te werken aan het onderzoek neem dan contact op voor een kosteloos onderzoek van het hart (via hartauscultatie en een echocardiogram). In ruil hiervoor vragen we of we bloed mogen afnemen voor DNA-isolatie. 
  • Indien een fokker/eigenaar besluit tot euthanasie van een hond met deze aandoening of zonder een hartaandoening, vraag of ze eventueel bereid zouden zijn om het hartje af te staan voor onderzoek en neem contact op.

Indien eigenaren bereid zijn het hart af te staan voor onderzoek:

Voor deze onderzoeken hebben we idealiter ook cellen nodig om cellijnen mee te kunnen opzetten Op het moment zouden we graag de cellen van de volgende weefsel willen isoleren:

  • Persisterende ductus arteriosus van de Stabijhoun
  • Gezonde én aangedane pulmonaalkleppen van de Franse Bulldog
  • Gezonde én aangedane tricuspidaalkleppen van de Labrador Retriever.

De cellen dienen z.s.m. na de euthanasie te worden geïsoleerd. Helaas is het daardoor noodzakelijk om de euthanasie op de UKG uit te voeren. De euthanasie wordt op een nette manier en kosteloos uitgevoerd en indien gewenst kan het dier na de sectie terug naar de eigenaren (cosmetische sectie) of kan geassisteerd worden met bv. de crematie.