Persisterende ductus arteriosus (PDA) bij de Friese Stabij

Een van de rassen, waarbij Persisterende Ductus Arteriosus (PDA) vaker dan gemiddeld voorkomt is de Stabijhoun. Om in de toekomst een gezond ras te kunnen blijven fokken verrichten wij al enige jaren een onderzoek naar de etiologie, prevalentie en genetische achtergrond van deze aandoening, samen met de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW).   

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over deze aandoening.

Met behulp van dit onderzoek willen we de volgende twee vraagstelling beantwoorden;

  1. Welke genen zijn geassocieerd met het optreden van PDA bij de Stabijhoun?
  2. Is er een relatie tussen het optreden van PDA en (onbegrepen) pup sterfte?

Waaruit kan uw medewerking bestaan?

U kunt bijdragen op de volgende manieren:

  • Besteed extra aandacht aan hartauscultatie bij Friese Stabij puppy’s. Vergeet niet goed in de linker craniale positie te luisteren (pootje naar voren strekken). Indien u een continue souffle (machinekamergeruis) hoort is dit bewijzend voor een PDA.  
  • Indien u een pup verdenkt van een PDA, neem dan contact op voor een kosteloze hartecho.  In ruil hiervoor vragen we of we bloed mogen afnemen voor DNA- isolatie.
  • Indien u echocardiografisch onderzoek verricht bij een Stabijhoun en een PDA confirmeert of als u via chirurgische sluiting een PDA confirmeert willen we u ook vragen, indien de eigenaar toestemt, om ons een DNA-monster te sturen.
  • Indien er een jonge pup is overleden zonder duidelijke doodsoorzaak, wijs dan de eigenaar op het onderzoek. Een volledige sectie kan dan nl. kosteloos via het Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum (VPDC) worden uitgevoerd.   Ook hiervoor is het belangrijk van tevoren contact op te nemen zodat de aanvraag naar het VPDC kan worden verstuurd.  

Indien een fokker/eigenaar besluit tot euthanasie van een hond met deze aandoening, vraag of ze evt. bereid zouden zijn om het hartje af te staan voor onderzoek.   Voor meer informatie zie “Indien eigenaren bereid zijn het hart af te staan voor onderzoek”