Vertrouwenspersonen

Studenten en medewerkers kunnen vertrouwelijke zaken bespreken met een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon verwijst naar de juiste instantie binnen of buiten de universiteit. Ook kan een vertrouwenspersoon, uiteraard met instemming van de cliënt, bemiddelen om tot een oplossing te komen of deze te bespoedigen. Een vertrouwenspersoon heeft rechtstreeks toegang tot alle afdelingen en informatie binnen de Universiteit Utrecht. Vertrouwenspersonen zijn gebonden aan een ambtsgeheim. De Universiteit Utrecht heeft verschillende vertrouwenspersonen.

Informatie voor studenten over klachten, bezwaar en beroep staat op de studentensite.