Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden is er voor alle medewerkers van de Universiteit Utrecht die klachten, grieven of vragen hebben over omstandigheden of gebeurtenissen op het werk. Dit kan verband houden met leidinggevende, collega's, de werksfeer of de manier waarop met klachten of vragen is omgegaan.

Als de kwestie zich daartoe leent kan de vertrouwenspersoon verwijzen naar de juiste instantie binnen of buiten de universiteit. In andere gevallen kan hij, uiteraard met instemming van de cliënt, bemiddelen om tot een oplossing te komen of deze te bespoedigen.

De vertrouwenspersoon heeft rechtstreeks toegang tot alle afdelingen en informatie binnen de Universiteit Utrecht. Hij is in de uitoefening van zijn taken gebonden aan een ambtsgeheim.

Vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden

dhr. dr. P.G.P. Herfs
Afspraken via telefoonnummer: (030) 253 99 88 (directe verbinding)
Kriekenpitplein 18-19, kamer 0.01

Vertrouwensvrouw ongewenst gedrag

Als je een bericht achterlaat op het antwoordapparaat dan word je z.s.m. teruggebeld.
mw. drs. J. van Rees
Telefoon: (030) 253 27 91

VERTROUWENSPERSOON WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT

mw. prof. dr. Liesbeth Woertman
Telefoon: 06-51224293
E-mail: vertrouwenspersoon-wi@uu.nl