Vertrouwenspersonen

Studenten en medewerkers kunnen vertrouwelijke zaken bespreken met een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon verwijst naar de juiste instantie binnen of buiten de universiteit. Ook kan een vertrouwenspersoon, uiteraard met instemming van de cliënt, bemiddelen om tot een oplossing te komen of deze te bespoedigen. Een vertrouwenspersoon heeft rechtstreeks toegang tot alle afdelingen en informatie binnen de Universiteit Utrecht. Vertrouwenspersonen zijn gebonden aan een ambtsgeheim. De Universiteit Utrecht heeft verschillende vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersoon personele aangelegenheden

Medewerkers die klachten of vragen hebben over omstandigheden of gebeurtenissen op het werk kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon personele aangelegenheden. Dat kunnen klachten of vragen zijn over een leidinggevende, collega's, de werksfeer of de manier waarop met klachten of vragen is omgegaan.

dr. Paul Herfs

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat belangrijk. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag. Je kunt dan contact opnemen met een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag: mevrouw drs. Jeanette van Rees of de heer Frank Peters

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit

Vragen of klachten over wetenschappelijke integriteit kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit.

prof. dr. Liesbeth Woertman
E-mail: vertrouwenspersoon-wi@uu.nl

Vertrouwenspersoon klokkenluiders

Bovenstaande vertrouwenspersonen zijn door het college van bestuur ook aangewezen als vertrouwenspersoon voor klokkenluiders. Een medewerker die een vermoeden van een misstand heeft, kan bij hen terecht voor informatie, advies en ondersteuning.

Informatie voor studenten over klachten, bezwaar en beroep staat op de studentensite.