Vertrouwenspersonen en ombudspersonen

De Universiteit Utrecht (UU) streeft naar een gezonde en veilige leer- en werkomgeving. We behandelen elkaar met respect, en handelen integer in de wetenschap, in studie of werk. Toch kan het gebeuren dat je als (oud)-student of (oud)-medewerker iets vervelends meemaakt bij de Universiteit Utrecht. In dat geval kun je altijd bij iemand terecht om hier in vertrouwen over te praten, samen te bekijken welke mogelijkheden er zijn en eventueel een klacht in te dienen waarna een onderzoek wordt gestart.

Als je iets vervelends hebt meegemaakt is het belangrijk hier niet mee rond te blijven lopen. Weet dat je hulp kunt krijgen als je deze moedige en belangrijke stap zet. De vertrouwens- en ombudspersonen bij de UU gaan altijd vertrouwelijk met jou en je vraag of melding om. Twijfel je waar je terecht kunt? Neem vooral contact op met een van de genoemde personen. We denken graag mee wie je het beste kan helpen, waar je ook aanklopt.

Bij de Universiteit Utrecht hebben we aandacht voor het verbeteren van de sociale veiligheid voor onze studenten en medewerkers. Zo is vorig jaar de theatervoorstelling ‘Mindlab’ georganiseerd om het onderwerp onder medewerkers bespreekbaar te maken. Er worden regelmatig Active Bystander trainingen georganiseerd voor medewerkers en studenten om als omstander actie te ondernemen. Ook zijn de afgelopen tijd zijn enkele regelingen herzien en worden deze binnenkort vastgesteld en is bijvoorbeeld de nieuwe commissie interpersoonlijke integriteit ingericht. Naast de ombudspersonen personeel is ook een ombudspersoon voor studenten voorzien. Na de zomer zal hier meer over bekend worden gemaakt.