gezamenlijke ruimte

Het International Campus Utrecht (ICU) op de voormalige Kromhoutkazerne had vanaf het begin alle elementen van de ideale campus. Het afgesloten domein, de prachtige gebouwen, veelal rijksmonumenten, die geschikt zijn gemaakt voor bewoning en onderwijs, het groen, de wandelpaden. Echt de gedroomde biotoop voor een campus waar wonen, onderwijs en cultuur moeiteloos gecombineerd kunnen worden. Op de campus tref je o.a. het University College Utrecht (UCU) en de Utrecht University School of Economics (USE).