International Campus Utrecht (ICU)

Het International Campus Utrecht (ICU) op de voormalige Kromhoutkazerne had vanaf het begin alle elementen van de ideale campus. Een afgesloten domein, prachtige gebouwen - veelal rijksmonumenten - die geschikt zijn gemaakt voor bewoning en onderwijs, het groen, de wandelpaden. De gedroomde biotoop voor een campus waar wonen, onderwijs en cultuur moeiteloos gecombineerd worden. Op de campus tref je o.a. het University College Utrecht (UCU) en de Utrecht University School of Economics (USE).