Herinrichten buitenruimte Noordwestcluster

De Universiteit Utrecht bouwt hier aan een inspirerende, bereikbare en duurzame campus. In het vernieuwde Noordwestcluster zijn voetgangers en fietsers dominant en auto’s te gast.

Uitnodigende terrassen, inspirerende verblijfsruimte en toepassing van veel groen zorgen voor een aantrekkelijke verlevendiging van de openbare ruimte. Duurzaamheid is het uitgangspunt, met hergebruik van materialen en zo min mogelijk verhard oppervlak. Uiteindelijk verschijnt het typische USPbeeld: gras tot aan de gevel met boomgroepen en losstaande bomen.

Bomen

Op het terrein van het Noordwestcluster worden 59 bomen geplant, sommige in een volwassen maat andere iets jonger. Daarvan zijn 13 bomen ter compensatie van de bomen die voor de herinrichting moesten worden gekapt.

Stap voor stap

Tot begin 2019 wordt in zeven stappen de terreininrichting van het Noordwestcluster volledig vernieuwd.

Stap 1: terrein rondom Minnaertgebouw en aanpassingen fietsenstallingen Buys Ballotgebouw en onderwijscentrum

Nu bij het Minnaertgebouw de bestrating is aangelegd is hier terrasmeubilair  aangebracht om een uitnodigend terras te maken. Daarnaast is de route naar de hoofdentree verplaatst, zodat – na het uitvoeren van stap 7 - vanaf de bushalte en vanaf het centrumgebied van het Utrecht Science Park een logische route ontstaat.

Aanpassingen fietsenstallingen
Bij de realisatie van de gebouwen in het Noordwestcluster zijn zoveel mogelijk fietsenstallingen verplaatst naar inpandige stallingen. Dit zorgt voor een verbetering van de verblijfsruimte van het gebied. Zo is bij de bouw van het Koningsbergergebouw een overdekte fietsenstalling gerealiseerd ter vervanging van de fietsenstalling onder het Minnaertgebouw en de twee fietsenstallingen voor het Buys Ballotgebouw. Dit omdat op de plek van de fietsenstalling onder het Minnaertgebouw een andere bestemming is voorzien (een grand café) en de fietsenstallingen voor het Buys Ballotgebouw verouderd. Op de plek van de huidige fietsenstalling worden voetpaden en een gazon aangelegd.

De twee fietsenstallingen voor het Buys Ballotgebouw worden deels verwijderd. Gebruikers van deze fietsenstallingen kunnen hun fiets parkeren in de fietsenstalling van het Victor J. Koningsbergergebouw. Een klein deel van de fietsenstalling voor het Buys Ballotgebouw blijft in gebruik voor medewerkers van SRON. Een gedeelte van de fietsenstalling in het Victor J. Koningsbergergebouw wordt afsluitbaar en bereikbaar gemaakt via het aanbieden van de toegangspas. Totdat dit is gerealiseerd blijft de ‘linker’ fietsenstalling voor het Buys Ballotgebouw in gebruik.

Stap 2: inrichting terrein rondom Earth Simulation Lab en Vening Meineszgebouw 
Het Earth Simulation Lab is opgeleverd en het voormalige bouwterrein is opnieuw ingericht Aan de noordzijde van het gebouw wordt een bloemrijke berm aangelegd, die een positieve bijdrage levert aan de biodiversiteit in het gebied.
Bij het Vening Meineszgebouw is het entreegebied naar de hoofdingang vernieuwd. Halverwege het looppad naar de entree wordt er een zone met zitplekken ingericht. De fietsenstalling voor het gebouw is verwijderd. Gebruikers van deze fietsenstalling kunnen hun fiets parkeren in de nieuwe inpandige fietsenstalling van het Vening Meineszgebouw A.

Stap 3: parkeerterrein Budapestlaan 
In de zomervakantie is het parkeerterrein tussen het Freudenthalgebouw en de Botanische Tuinen opnieuw ingericht. De in- en uitrit is verplaatst naar de Princetonlaan. Na realisatie is het aantal parkeerplekken weer op het oorspronkelijke niveau.

Stap 4: herstellen asfalt Sorbonnelaan – start najaar 2018
Het asfalt van de Sorbonnelaan wordt hersteld. De uitvoering van deze werkzaamheden wordt nog gepland. 

Stap 5: herbestrating terrein – start najaar 2018
Stap 5 betreft voornamelijk het bestraten voor het Caroline Bleekergebouw en het Buys Ballotgebouw, waarbij de parkeervakken weer duidelijk zichtbaar worden. Tijdens de bestratingswerkzaamheden blijven de entrees van  de gebouwen bereikbaar. Met de gebruikers van het gebied is een faseringsplan afgestemd om te zorgen dat de logistiek in het gebied zo goed mogelijk doorgang kan vinden.

Stap 6: parkachtige omgeving rondom Ketelhuis – start najaar 2018
Het gebied rondom het Ketelhuis wordt parkachtig ingericht. De (bouw)weg naar de noordzijde van het Vening Meineszgebouw wordt verwijderd. Het grondgebied wordt vervolgens met gras ingezaaid en voorzien van verschillende bomen. 

Stap 7: verbetering kruising Leuvenlaan – start najaar 2018
De kruising Leuvenlaan - Padualaan wordt verbeterd. Hierbij wordt de voetgangersoversteek verplaatst naar de zijde van de Padualaan waar ook het parkeerterrein is. Zo ontstaat vanaf de bushalte Padualaan een logische route naar het Noordwestcluster.

Het voormalige parkeerterrein aan de Leuvenlaan is tijdens de bouwwerkzaamheden gebruikt als depot voor de aannemer. Als laatste stap wordt het depot opgebroken en ingericht met gras en bomen.