Ontwikkeling Utrecht Science Park

In het Utrecht Science Park ontwikkelt de Universiteit Utrecht samen met andere partners een bruisende en inspirerende omgeving waar een hechte gemeenschap van instellingen, instituten en bedrijven samenwerkt en kennis deelt. Het doel is om het onderzoek nog te verbeteren en sneller te kunnen inspelen op de veranderende wereld. Studenten doen daarin volop mee.

De ambitie van de samenwerkende partners is het scheppen van een internationaal toonaangevend vestigingsmilieu voor innovatieve organisaties op het gebied van gezondheid, life sciences en duurzaamheid. Zo ontstaan broedplaatsen waar studenten en medewerkers in contact komen met de nieuwste ideeën en mogelijkheden.

De campus, ontwikkeld sinds 1960, is zijn tijd altijd vooruit gebleven. Momenteel worden de gebouwen van het eerste uur duurzaam verbouwd en aangepast aan de eisen van de toekomst. Waar dat niet meer mogelijk is, wordt gekozen voor duurzame sloop. Nieuwe panden worden gebouwd met hoge duurzaamheidskwalificaties. Ook is er een tramlijn aangelegd, die de belangrijkste schakel vormt in de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park. 

Utrecht Science Park

Utrecht Science Park in een notendop (1,34min)