Fiets

De fiets is voor de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park het belangrijkste en duurzaamste vervoermiddel. De universiteit legt dus de nadruk op goede fietsvoorzieningen op de campus. Er bestaat een fietsenregeling voor woon-/werkverkeer. Het fietspadennet dat de universiteit beheert is inmiddels vrijwel volledig (rood) geasfalteerd. 

Fietsenstallingen

Bij alle universiteitsgebouwen bevinden zich fietsenstallingen. Een gedeelte hiervan is overdekt en afsluitbaar. Een fiets hoort buiten standaard aan het 'fietsnietje', een stallingsbeugel die het mogelijk maakt de fiets vast te zetten. Stallingen (pdf) in het Utrecht Science Park zijn verplicht. Fietsen buiten de stallingen kunnen worden verwijderd in verband met overlast voor voetgangers.

OV-fietsen

OV-fietsen kan je ook op andere locaties aantreffen als bij het station. In het Utrecht Science Park vind je de OV-fietsen op volgende locaties: 

  • onder de parkeergarage naast de Universiteitsbibliotheek bevindt zich de geautomatiseerde OV-fietsbox; 
  • bij parkeergarage P+R Utrecht Science Park, Uppsalalaan 7. De OV-fietssleutel kan worden opgehaald bij de beheerdersloge van de P+R garage op de eerste etage; 
  • een OV-fietsbox op het bedrijventerrein Rijnsweerd, Archimedeslaan hoek Pythagoraslaan.

OV-fietsen zijn te huur met een OV-chipkaart. Voor het huren geldt de NS-ovfietsregeling.

Fietsenmaker

Op het Science Park is een fietsenmaker gevestigd (Bike-In). Deze heeft zijn winkelruimte in de fietsenkelder onder het onderwijscentrum van het UMC Utrecht, Heidelberglaan 100. 

Fietswrakken en weesfietsen

De Universiteit Utrecht houdt weesfietsenacties in en rondom de fietsparkeerplaatsen die zij beheert. Het doel van deze acties is de parkeercapaciteit van deze faciliteiten op peil te houden. Dit gebeurt door fietswrakken en te lang geparkeerde fietsen te verwijderen. Het fietsparkeerreglement vormt de basis voor deze actie.

De weesfietsenactie bestaat uit de volgende fases:

  1. De universiteit stelt vast op welke locaties de actie plaatsvindt.
  2. De universiteit markeert deze locaties met een aankondiging van de actie.
  3. Weekend erna: fietsen in de gemarkeerde stallingen krijgen een duidelijk herkenbaar label aan het stuur.
  4. Tot vier weken na labelen: eigenaren verwijderen het label van hun fiets.
  5. Vier weken na labelen: de universiteit verwijdert de fietsen waaraan nog een label zit en brengt deze naar het depot van Fietspunt B.V. Als het nodig is, worden sloten doorgeslepen. Beschadigde sloten worden niet vergoed.
  6. Tot vier weken na verwijdering: de eigenaar kan zijn gelabelde fiets ophalen bij het depot van Fietspunt B.V. (Koningin Wilhelminalaan 2A).

De universiteit voert de weesfietsenacties uit in door de universiteit beheerde terreinen. Alleen geselecteerde fietsparkeerplaatsen in het Utrecht Science Park en bij de universitaire panden in de Utrechtse binnenstad worden opgenomen in de actie. De universiteit verwijdert geen fietsen van het International Campus Utrecht en de terreinen van de Hogeschool Utrecht.