Parkeertarieven

P+R Utrecht Science Park

P+R Utrecht Science Park is met 2.000 parkeerplaatsen één van de grootste parkeergarages van Nederland. Er zijn 1.500 parkeerplaatsen gereserveerd voor abonnementhouders van de zorg- en kennisinstellingen in het Utrecht Science Park. Daarnaast zijn er 500 publieke P+R plaatsen van de gemeente Utrecht in de parkeergarage beschikbaar. P+R gebruikers betalen €5,00 per dag en kunnen met hun parkeerbewijs gratis reizen met het openbaar vervoer in de stad Utrecht (met maximaal 5 personen). Zorg ervoor dat je gelijk afrekent, want alleen dan is de buskaart geldig. Voor bezoekers van de binnenstad is dit zeer interessant, want het is voordeliger ten opzichte van de daar geldende parkeertarieven (€4,50 per uur). Een hele dag parkeren zonder gebruikmaking van het openbaar vervoer kost €4,69.

Meer weten over P+R Utrecht Science Park, kijk op de website van Goedopweg

Parkeertarieven

Voor het UMC Utrecht geldt €1,80 per uur (€0,30 per 10 minuten). Het maximum tarief per dag is €18,00 (ook bij verlies van de parkeerkaart). Bij korter dan 30 minuten betaalt u niets. De tarieven gelden op elke dag van de week en 24 uur per dag. Ook is er een weekkaart te koop voor €30,00.

De tarieven op de andere universitaire terreinen/garage bedragen van maandag t/m vrijdag 07.00 - 18.00 uur €0,50 per 33 minuten (uitrijden binnen 30 minuten gratis, bij later uitrijden moeten ook de eerste 30 minuten afgerekend worden). Er geldt een dagmaximum van € 7,00 (ook bij verlies van de parkeerkaart).

Met ingang van 1 oktober 2019 worden de tarieven voor betaald parkeren op het Utrecht Science Park (USP) geüniformeerd. Net als patiënten en bezoekers van het UMC Utrecht gaan medewerkers, studenten en bezoekers van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht ook €1,80 euro per uur betalen. Dat tarief gaat op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur ook op parkeerterreinen van de UU gelden.

Wat gaat er veranderen?

Huidige situatie tot 1 oktober 2019

  tarief uitrijden binnen 30 min. tarief per uur maximum dagtarief
UMC Utrecht gratis € 1,80 € 18,-
UU en HU gratis € 1,- € 7,-

Situatie vanaf 1 oktober 2019

  tarief uitrijden binnen 30 min. tarief per uur maximum dagtarief
UMC Utrecht,
UU en HU
gratis € 1,80 € 18,-

 

Betalen

Op alle UU-parkeerterreinen kunnen de parkeerkosten contant, met pinpas of creditcard worden betaald.

Sanctionering

De uitvoering van het parkeerbeheer wordt verzorgd door FSC Security voor de universitaire voorzieningen en door de bewakingsdienst van het UMC Utrecht op de ziekenhuisparkeervoorzieningen. Beide organisaties passen wielklemmen toe tegen parkeerovertreders die tegen betaling van afhandelingskosten verwijderd worden. De kosten voor verwijdering van een klem bedragen nu € 25,- (universitair terrein). Vanaf 1 oktober wordt dit €50.-, net als bij het UMC Utrecht.

Uitrijkaarten

Op grond van de regeling gastparkeren kunnen geregistreerde organisaties/onderdelen en bedrijven in het Utrecht Science Park beschikken over de mogelijkheid ''parkeerkosten voor gasten'' door uitrijkaarten over te nemen. U kunt bij uw gastheer navragen of hij over dergelijke kaarten beschikt. Uitgevende partijen worden, afhankelijk van omzet, per kwartaal of per jaar gefactureerd.

Gehandicaptenparkeerplaatsen (MiVa)

Utrecht Science Park beschikt bij de meeste gebouwen, op korte afstand van de gebouwtoegang, over algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze beschikbaar voor houders van een Europese gehandicaptenparkeerkaart.

Bewonersparkeren

Bewoners van het studentencomplex Cambridgelaan kunnen parkeren op parkeerplaatsen die zijn aangelegd bij deze woonlocatie. Er geldt een vergunningsregime waarvoor informatie kan worden verkregen bij het woonbestuur van het complex of bij de verhuurder SSH Utrecht. Bewoners van alle complexen kunnen daarnaast gebruik maken van de algemene parkeervoorzieningen in Utrecht Science Park onder dezelfde condities als bezoekers. De omvang van het parkeerareaal in Utrecht Science Park is mede gebaseerd op de parkeervraag van de woongebouwen (parkeernormering).