Fiets

De fiets is voor de bereikbaarheid van De Uithof het belangrijkste en duurzaamste vervoermiddel. De universiteit legt dus de nadruk op goede fietsvoorzieningen op de campus. Er bestaat een fietsenregeling voor woon-/werkverkeer. Het fietspadennet dat de universiteit beheert is inmiddels vrijwel volledig (rood) geasfalteerd. 

Fietsenstallingen

Bij alle universiteitsgebouwen bevinden zich fietsenstallingen. Een gedeelte hiervan is overdekt en afsluitbaar. Een fiets hoort buiten standaard aan het 'fietsnietje', een stallingsbeugel die het mogelijk maakt de fiets vast te zetten. Stallingen (pdf) in De Uithof zijn verplicht. Fietsen buiten de stallingen kunnen worden verwijderd in verband met overlast voor voetgangers.

OV-fietsen

OV-fietsen kan je ook op andere locaties aantreffen als bij het station. In De Uithof vind je de OV-fietsen op volgende locaties: 

  • onder de parkeergarage naast de Universiteitsbibliotheek bevindt zich de geautomatiseerde OV-fietsbox; 
  • bij parkeergarage P+R De Uithof, Uppsalalaan 7. De OV-fietssleutel kan worden opgehaald bij de beheerdersloge van de P+R garage op de eerste etage; 
  • een OV-fietsbox op het bedrijventerrein Rijnsweerd, Archimedeslaan hoek Pythagoraslaan.

OV-fietsen zijn te huur met een OV-chipkaart. Voor het huren geldt de NS-ovfietsregeling.

Fietsenmaker

Op de Uithof is een fietsenmaker gevestigd (Bike-In). Deze heeft zijn winkelruimte in de fietsenkelder onder het onderwijscentrum van het UMC Utrecht, Heidelberglaan 100. 

Fietswrakken en weesfietsen

De Universiteit Utrecht houdt jaarlijks een weesfietsenactie in en rondom de fietsparkeerplaatsen die zij beheert. Het doel van deze actie is de parkeercapaciteit van deze faciliteiten op peil te houden. Dit gebeurt door fietswrakken en te lang geparkeerde fietsen te verwijderen. Het fietsparkeerreglement vormt de basis voor deze actie.

De weesfietsenactie bestaat uit de volgende fases:

  1. Voor de zomervakantie: de universiteit stelt vast op welke locaties de actie plaatsvindt.
  2. Eind september: de universiteit markeert deze locaties met een aankondiging van de actie.
  3. Weekend erna: fietsen in de gemarkeerde stallingen krijgen een duidelijk herkenbaar label aan het stuur.
  4. Tot drie weken na labelen: eigenaren verwijderen het label van hun fiets.
  5. Drie weken na labelen: de universiteit verwijdert de fietsen waaraan nog een label zit en brengt deze naar het depot van Fietspunt B.V. Als het nodig is, worden sloten doorgeslepen. Beschadigde sloten worden niet vergoed.
  6. Tot vier weken na verwijdering: de eigenaar kan zijn gelabelde fiets ophalen bij het depot van Fietspunt B.V. (Koningin Wilhelminalaan 2A).

De weesfietsenactie vindt jaarlijks na de zomervakantie plaats. Er is bewust voor deze periode gekozen om te voorkomen dat grote groepen studenten en medewerkers hun gelabelde fietsen niet zouden opmerken in de vakantiemaanden

De universiteit voert de weesfietsenactie uit in door de universiteit beheerde terreinen. Alleen geselecteerde fietsparkeerplaatsen in het USP De Uithof en bij de universitaire panden in de Utrechtse binnenstad worden opgenomen in de actie. De universiteit verwijdert geen fietsen van het International Campus Utrecht en de terreinen van de Hogeschool Utrecht.