Vervolg naar huisvesting

Met het vaststellen van het plan voor de gebouwen, is het werk nog niet klaar. Sterker nog: eigenlijk begint het nu pas. De Universiteit Utrecht staat de komende tijd voor de taak een doorvertaling van het vastgoedplan te maken, in samenspraak met de faculteiten.

Samen met een vertegenwoordiging van studenten, onderzoekers, docenten en overige medewerkers geven onze vastgoedspecialisten dat proces vorm. Per faculteit en onderdeel wordt, in samenspraak met het faculteitsbestuur, medezeggenschap en specialisten van Vastgoed & Campus, een aanpak opgesteld.

Strategisch Huisvestingsplan vervolgproces