Strategisch Vastgoedplan

De Universiteit Utrecht brengt de gebouwen in lijn met de strategie. Ambities op het vlak van onderwijs, onderzoek, organisatie en duurzaamheid vragen om aanpassingen van onze huisvesting.

Gericht investeren

De universiteit heeft gekeken naar de totale gebouwenvoorraad. Op basis daarvan is een integraal plan gemaakt. Aan de hand daarvan werken we toe naar huisvesting die past bij de strategie van de universiteit.

De komende tien jaar investeren we gericht ruim €800 miljoen om onze woonlasten omlaag te brengen. Het besteedbaar budget voor onze primaire taak onderzoek en onderwijs gaat daarmee omhoog.

Compactere gebouwenvoorraad

We krimpen ongeveer 30% in onze vierkante meters. Dit traject pakken we zorgvuldig aan in goed overleg en samenwerking met de betrokken faculteiten en onderdelen. Ook medezeggenschapsorganen hebben daar een rol in. De komende tijd wordt gebruikt om de vastgoedplannen verder uit te werken naar plannen voor huisvesting.

Elke twee jaar een update

Het strategisch vastgoedplan, waarover in 2019 een besluit is genomen, kijkt vooruit tot en met 2027. Het krijgt elke twee jaar een update op basis van de actuele situatie en voortschrijdend inzicht. Daarmee maken we van het strategisch managen en ontwikkelen van de huisvesting een vaste pijler in de strategie en plannen van de Universiteit Utrecht.

Timeline SHP