Ambitie

Onze gebouwen sluiten niet overal aan bij de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onderwijs wordt meer blended, onderzoek meer multi- en interdisciplinair. Een deel van onze gebouwen is hier niet klaar voor, want die zijn verouderd, te kostbaar en niet duurzaam. De ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek en organisatie zijn: 

Ambities onderwijs

 • De universiteit wil breed en interdisciplinair opleiden: studenten volgen ook onderwijs buiten hun eigen opleiding; 
 • Digitalisering vraagt om vernieuwing van onderwijsruimtes met een moderne leeromgeving; 
 • Onderwijs voor professionals brengt een andere doelgroep naar de campus met andere behoeftes; 
 • Flexibilisering van het onderwijs vraagt om een aanpassing van onderwijsruimtes; 
 • Internationalisering en allianties vragen om investeringen in voorzieningen voor onderwijs op afstand; 
 • Met moderne roosterplanningen wil de universiteit onderwijsruimtes beter benutten. 

Ambities onderzoek

 • Interdisciplinair samenwerken vraagt om mogelijkheden om wetenschappers in nieuwe samenstellingen bij elkaar te zetten; 
 • De universiteit wil de samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verder uitbouwen; 
 • De toenemende kosten van onderzoek vragen om huisvesting die het samen delen van onderzoeksfaciliteiten makkelijker maakt. 

Ambities organisatie

 • De universiteit wil verduurzamen, meer materialen hergebruiken en de transitie naar duurzame energieopwekking maken. In 2030 wil de Universiteit Utrecht volledig CO2-neutraal zijn; 
 • Diversiteit, toegankelijkheid en inclusiviteit zijn belangrijke thema’s die herkenbaar moeten zijn in de huisvesting; 
 • Gezonde gebouwen dragen bij aan gezonde studenten, onderzoekers en medewerkers