Ambitie

De Universiteit Utrecht werkt aan huisvesting en campussen die functioneel en toekomstgericht zijn. Hierdoor stimuleren we multidisciplinaire samenwerking, community-vorming en ontmoetingen. Onze huisvestingsambities hebben zowel betrekking op onderwijs en onderzoek als op de universiteit als organisatie en haar omgeving.  

Onderwijs

Doordat de studentenaantallen blijven groeien zullen we efficiënter met onze onderwijsruimten om moeten gaan. We introduceren meer hybride onderwijsvormen, we voorzien in plaats- en tijdsonafhankelijk onderwijs en we hanteren ruimere roostertijden. Diverse onderwijsruimten worden voorzien van moderne, digitale faciliteiten, zodat onze werkwijzen goed passen bij de moderne onderwijsvormen. Dit bevordert ook internationale allianties en samenwerking tussen verschillende universiteiten op het gebied van onderwijs.  

© iStockphoto.com/skynesher

Onderzoek

De wetenschappers van de Universiteit Utrecht werken vaak multidisciplinair samen. Dit vraagt om goede onderzoeksfaciliteiten waar onze onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken, over de grenzen van hun vakgebied heen. Ook is de samenwerking met het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties belangrijk en daar moeten onze laboratoriumfaciliteiten goed op aansluiten.  

Laboratorium © iStockphoto.com

Organisatie

De universiteit verduurzaamt haar vastgoed, hergebruikt meer materialen en is bezig met de transitie naar duurzame energieopwekking. Want gezonde gebouwen dragen bij aan het welzijn van studenten, onderzoekers en medewerkers. De Universiteit Utrecht wil in 2030 volledig CO2-neutraal zijn en diversiteit, toegankelijkheid en inclusiviteit zijn thema’s die herkenbaar moeten zijn in de huisvesting.   

Omgeving

De campus wordt de plek om elkaar te ontmoeten. De universiteit heeft diverse doelen gesteld om het USP verder te ontwikkelen. We werken bijvoorbeeld aan meer studentenwoningen, we verbeteren de horeca- en retailvoorzieningen en we zorgen dat we (nog) beter bereikbaar zijn. Onze buitenruimtes zijn groen en veilig om te kunnen ontspannen of elkaar te ontmoeten. Ook in de binnenstad maken we een start met het faciliteren van ontmoetingen op de campus.  

Students on USP campus