Voorzieningen

Naast de algemene voorzieningen die de binnenstad van Utrecht kent, zijn er ook voorzieningen aanwezig in de universiteitsgebouwen in de binnenstad. Zo is er restaurant en grand café Lodewijk dat bijdraagt aan het 'kloppend hart' van de binnenstadscampus van de UU. Het maakt deel uit van de Universiteitsbibliotheek (UB) Binnenstad in het complex Wittevrouwenstraat 7-11bis in combinatie met de panden Drift 27-31. Daarnaast heeft het pand van Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) aan de Bijlhouwerstraat 6 ook een restaurant.

Naast deze locaties is er ook de Faculty club. De Faculty Club is een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor leden van de Utrechtse universitaire gemeenschap en hun (buitenlandse) gasten. In het hart van het universitaire leven én in het hart van Utrecht.