Beantwoorde vragen

De ruim 1200 vragen die zijn opgehaald, gaan over heel veel verschillende onderwerpen. Toch zien we een aantal thema’s regelmatig terugkomen, zoals duurzaamheid, klimaat, opvoeding en gezondheid. Gelukkig sluiten deze thema’s heel goed aan bij de vier onderzoeksgebieden van de Universiteit, de Strategische Thema’s. Zo hebben we de vragen ook prima kunnen verdelen en uitzetten bij onderzoekers. Op deze website vind je een selectie van vragen die al beantwoord zijn. We hebben gekozen voor een onderverdeling in zes brede thema’s. De vier Strategische Thema’s hebben we in een bredere context gezet en we hebben twee veel voorkomende thema’s toegevoegd. 

Ook in het magazine 'Een vraag kan de wereld veranderen' kun je veel antwoorden vinden op de vragen die gesteld zijn. Klik hier om de pdf te openen