Promoveren bij U.S.E.

Afgestudeerde studenten van de researchmaster Multidisciplinary Economics komen in aanmerking voor een promotieplaats. Ook met andere (research) masteropleidingen is het mogelijk om te promoveren bij U.S.E. Een MBA biedt overigens geen toegang. Kijk bij vacatures of er een promotieplaats beschikbaar is.

Externe promotieplaats

U kunt ook een externe promotieplaats krijgen bij U.S.E. 

Onze hoogleraren bekijken of een van hen u kan begeleiden. Voordat u definitief wordt toegelaten als externe PhD zijn er een aantal voorwaarden:

  • U heeft het eerste hoofdstuk van het beoogde proefschrift uitgewerkt.
  • U heeft het onderzoeksplan verder uitgewerkt.
  • Afhankelijk van uw achtergrond volgt u eventueel cursussen op het niveau van de research master. Dit bespreekt u met de hoogleraar.

Bursaal

U kunt ook als 'bursaal' een promotieplaats krijgen. Als u of uw organisatie een promotietraject financiert en een hoogleraar van U.S.E. is bereid om promotor te zijn, kunt u uw cv en het onderzoeksvoorstel naar de hoogleraar sturen. Bij voldoende financiering is het dan mogelijk om bij U.S.E. aan uw promotieonderzoek te werken.

Contact

U.S.E. Research Institute e-mail: use.ri@uu.nl
Let wel: dit e-mailadres is niet bedoeld voor aanmeldingen. Die worden hier niet in behandeling genomen. Gelieve aanmeldingen via de betreffende hoogleraar te doen.