Tijdens het jaarlijks symposium Blik op Wetenschap belichten Utrechtse toponderzoekers een actueel thema vanuit hun eigen expertise en visie. Thema’s van voorgaande jaren waren onder andere schaarste en de duurzame arbeidsmarkt.

Kruisbestuiving tussen de disciplines

Oud-rector Bert van der Zwaan: “Wetenschap heeft baat bij kruisbestuiving tussen de disciplines. Een symposium zoals Blik op Wetenschap biedt een podium om met elkaar in discussie te gaan over de bijdrage die verschillende vakgebieden leveren en waar raakvlakken zitten in het onderzoek. Binnen de universiteit werken we in de focusgebieden natuurlijk al samen over de grenzen van disciplines heen, maar in dit symposium willen we de discussie nog verder verbreden, en alfa, gamma en bèta/medisch onderzoek bij elkaar brengen.”