Sociale veiligheid

De Universiteit Utrecht (UU) wil een fijne en veilige studie- en werkomgeving bieden aan alle studenten en medewerkers. We behandelen elkaar met respect. Sociale veiligheid is een thema dat doorlopend aandacht vraagt, van ons allemaal. Als we ons samen inzetten voor een sociaal veilige UU, kunnen we voortzetting en normalisering van ongewenst gedrag voorkomen. 

    Regels en afspraken

    De UU heeft verschillende regelingen waarin regels, richtlijnen en afspraken staan over (on)gewenst gedrag. In de Code of Conduct lees je welke richtlijnen voor gedrag en reflectie we aanhouden voor studenten en medewerkers. In de Gedragscode ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag vind je terug welke specifieke afspraken we hebben over (on)gewenst gedrag, en in de Klachtenregeling ongewenst gedrag lees je wat we doen als het toch fout gaat. Deze regelingen worden binnenkort geactualiseerd na instemming van de medezeggenschap.