Stories of Engagers 8: Timo Verlaat over zijn onderzoek naar een betere bijstand

Timo Verlaat doet onderzoek naar een betere bijstand. De huidige bijstandsregels zijn ingewikkeld en streng, en de gemeente Utrecht wilde weten of andere regels misschien beter werken. Zo’n 750 Utrechtse bijstandsgerechtigden werden in groepen met verschillende regels verdeeld. Ze vulden vragenlijsten in en sommigen werden ook geïnterviewd.

Timo Verlaat
Timo Verlaat

Maar de onderzoekers wilden ook in gesprek met de deelnemers: “We wilden zien of we dingen gemist hadden en we wilden de onderzoeksresultaten beter begrijpen door te leren van hun perspectief en ervaringen.”

Daarom organiseerde Timo met hulp van het team Public Engagement van het CWC dialoogbijeenkomsten. De bijstandsgerechtigden die mee hadden gedaan aan het onderzoek werden uitgenodigd voor een gesprek in het Academiegebouw, met een rondleiding door een gids na afloop. Timo deelt met ons een paar lessen die hij uit deze ervaring leerde.

De interesse is wederzijds

“Ik heb volledig onderschat hoeveel interesse mensen hadden, zowel in het gesprek met de onderzoekers als in de rondleiding door het Academiegebouw. Deelnemers bleven speciaal wachten op de rondleiding en zeiden later nog hoe leuk ze dat gevonden hadden. Ze vonden het leuk iets te leren over de geschiedenis van de stad.”

Denk al bij het opzetten van je onderzoek na over public engagement

 “Achteraf had ik liefst in de fase van het opzetten van het onderzoek hier al rekening mee gehouden, dan had ik voor budget kunnen zorgen. Nu was er geen geld voor een fatsoenlijke uitnodiging voor de deelnemers. We hebben het per mail gedaan, maar het was beter geweest om een mooie papieren uitnodiging te sturen. Dat was wel echt een lesson learned: in het begin van het onderzoek ben je helemaal niet bezig met dat soort dingen, maar je zou eigenlijk jezelf moeten dwingen over dit aspect na te denken.”

Je hoeft het niet allemaal zelf te bedenken

“De ondersteuning vanuit het public engagement programma is nuttig en waardevol geweest, we hebben echt iets gehad aan het meedenken en in de juiste richting duwen. Achteraf ziet ik ook dat het belangrijk is geweest dat jullie erop gehamerd hebben dat het voor de deelnemers leuk moest zijn. Als onderzoeker ben je vooral bezig met wat jij eruit wil halen, je hebt weinig tijd en wil er zoveel mogelijk uit halen, etc. Je denkt er niet bij na dat er voor de deelnemers ook iets te halen moet zijn.”

Het levert echt wat op

“We zagen bepaalde dingen bevestigd, maar ook besloten we naar aanleiding van de gesprekken aandacht te geven aan bepaalde onderwerpen die eerder niet zo centraal stonden, bijvoorbeeld dat mensen wel blij waren met minder regels maar niet met minder informatie. Dat vinden we een belangrijke nuance die we opnemen in het rapport voor de gemeente. In het gesprek met de groep die extra begeleiding kreeg kwam naar voren dat sommigen die extra begeleiding helemaal niet of heel anders ervaren hebben. Ook dit hebben we met de gemeente besproken.”

Autoriteit creëren door afstand te scheppen is helemaal niet nodig

“Als wetenschappers zijn we heel goed in het opwerpen van barrières, met moeilijke taal, indrukwekkende titels, intimiderende gebouwen, toga’s en baretten, etc. Wij zijn juist bezig geweest om barrières weg te halen. Zo hebben we juist onze voornamen op de uitnodigingen gezet, in plaats van onze titels. Daar moet je over nadenken en dat moet je uitzoeken, hoe werkt dat, wat wil je bereiken. Zo ook onze foto’s: in nette kleren in het academiegebouw, of juist niet? Uiteindelijk kozen we ervoor in onze normale werkkleren in de bibliotheek te gaan staan. Autoriteit en fatsoenlijkheid creëren door afstand te scheppen is helemaal niet nodig.”

Open Science betekent ook: open mogelijkheid om te participeren in onderzoek

“Wat ik ook nu pas zie: vanuit perspectief van Open Science is het ook belangrijk dat we dit hebben gedaan. Ik was altijd voornamelijk gericht op open toegang, bijvoorbeeld dat het beleidsrapport dat we opleverden toegankelijk zou zijn voor iedereen, dat we het zouden delen met andere gemeentes, etc. Maar waar ik niet zo op had gelet: Open Science betekent ook open mogelijkheid om te participeren in onderzoek. We hebben dat een beetje gedaan door de cliëntenraad te betrekken, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden om mensen te betrekken in het proces.”

Lees meer over dit onderzoek: Betere bijstand door meer eigen regie, positieve aandacht en extra beloning