Wat is public engagement

Wetenschappers hebben partners nodig die baat hebben bij het onderzoek dat ze doen. Iedereen zou zo’n partner kunnen zijn. Ook mensen voor wie de relevantie van wetenschap niet vanzelfsprekend is. Daarom investeert de Universiteit Utrecht ook in de betrokkenheid van een breed en divers publiek bij wetenschap, vaak aangeduid met de term public engagement.

Onder public engagement verstaan we de verschillende manieren waarop de activiteiten, resultaten en opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek gedeeld kunnen worden met een breed publiek. Daarbij is ‘engagement’ in principe tweerichtingsverkeer: er komt interactie en echte betrokkenheid bij kijken, met als doel dat de activiteit voor beide partijen iets oplevert. 

Public engagement begint bij de vraag: wat gebeurt er in de maatschappij? Door te kijken hoe wetenschap antwoord kan geven op deze maatschappelijke vragen, ontstaat er een betekenisvolle dialoog tussen publiek en wetenschap, die voor beide iets oplevert.

Waarom is public engagement belangrijk om te doen?

Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht prof.dr. Henk Kummeling legt uit waarom het belangrijk is dat universiteiten hun onderzoek verbinden aan een breed publiek.

Publieksactiviteiten leveren voordelen op voor:

  • Het publiek: meer begrip voor de resultaten en het proces van wetenschap en van kwesties waar wetenschap een licht op kan werpen; kans om deel te nemen aan wetenschap; leuk om te doen
  • Onderzoekers: verbeteren communicatie- en andere vaardigheden; zicht op andere perspectieven van burgers op de onderzoeksvraag; daagt het denken uit; 
  • Universiteiten: draagt bij aan gunstige profilering; goed voor de fondsenwerving; biedt ontwikkelmogelijkheden voor wetenschappelijk personeel
  • Maatschappij als geheel: draagt bij aan beter geinformeerde keuzes; inspireert nieuwe generatie onderzoekers; daagt vooroordelen uit; draagt bij aan vooruitgang