Citizen Science

Citizen science is geen goedkope manier om gegevens te verzamelen. De inzet en begeleiding van vrijwilligers kost veel tijd, energie en geld. Met die investering kan echter veel worden bereikt.

Citizen Science, of ook wel burgerwetenschap, is wetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoekers een beroep doen op burgers om een actieve bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld om data te verzamelen, manuscripten te transcriberen of dialecten in kaart te brengen. Lees meer over citizen science bij bijvoorbeeld de KNAW.

Straatpoëzie
Muurgedicht van Ingmar Heytze in de Dichterswijk in Utrecht.

Kila van der Starre gebruikte crowdsourcing om straatpoëzie in Nederland en Vlaanderen in kaart te brengen. Ze maakte een interactieve kaart waarop de locaties van de gedichten in de openbare ruimte staan aangegeven. Iedereen kan hierop gedichten zoeken. Bijvoorbeeld als men benieuwd is waar in de buurt gedichten te vinden zijn. Of op welke locaties er gedichten te lezen zijn van een lievelingsdichter. Van der Starre gebruikt de gegevens in de database van ‘Straatpoëzie’ om onderzoek te doen naar het fenomeen ‘poëzie in de openbare ruimte’.