Onderzoek

onderzoek Psychologische Functieleer

Het onderzoek binnen de Psychologische Functieleer (PF) van de UU richt zich op twee belangrijke onderwerpen: perceptie en sociaal-affectieve neurowetenschap. Deze twee thema’s hebben een evidente en directe relatie met perspectieven die bijzonder relevant zijn voor de Universiteit Utrecht (strategische thema’s, aandachtsgebieden), het UMC Utrecht, het departement Psychologie van de UU (de onderzoekseenheid met betrekking tot onderzoeksevaluatie) en de Helmholtz Research School.

Kortom, op basis van de twee belangrijkste onderzoeksgebieden, perceptie en sociaal-affectieve neurowetenschap, met expliciete verwijzingen naar perspectieven van neuropsychologie, (Dynamics of) Youth, gedragsregulatie en instituties, sluit het PF-onderzoek naadloos aan op de grote ambities van de Universiteit Utrecht als geheel, evenals het departement Psychologie (en daarmee de faculteit Sociale Wetenschappen). PF heeft tot doel deze status minimaal de komende vijf tot tien jaar te behouden, en een medewerkersbeleid op te stellen dat hierbij past.