Onderwijs

Psychologische Functieleer verzorgt onderwijs in verschillende bachelor- en masterprogramma’s binnen en buiten de Sociale Wetenschappen. Het onderwijs richt zich op waarneming en cognitie, neuropsychologie en cognitieve en sociale neurowetenschappen. Kenmerkend voor het onderwijs is een sterke focus op experimentele methoden en technieken.

Stages

Een stagiair Neuropsychologie kan van toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie. Daarnaast helpt u ons toekomstige neuropsychologen goed op te leiden. Binnen de klinische stage ligt de nadruk op het zelfstandig uitvoeren van neuropsychologische diagnostiek. De klinische stage heeft een omvang van 6 maanden, 3 tot 4 dagen per week. Wilt u meer weten over stagemogelijkheden binnen de masteropleiding Neuropsychology, neem dan contact op met de stagecoördinator via masterneuropsychologie_KLstage@uu.nl.