Onderzoeksklimaat

Elk jaar beginnen zo'n 550 nationale en internationale promovendi hun onderzoek bij de Universiteit Utrecht.

Graduate Schools

De promotieplekken van de Universiteit Utrecht zijn ondergebracht in zeven Graduate Schools. Een Graduate School bestaat uit een aantal inhoudelijk verwante masters en PhD's. Hierdoor ontstaat een context waarin masterstudenten, promovendi en onderzoekers elkaar ontmoeten en stimuleren.

Onderzoeksthema's

Het onderzoek bij de Universiteit Utrecht is geconcentreerd rond vier onderzoeksthema's (de strategische thema's)  en focusgebieden. Binnen deze thema's en focusgebieden werken onderzoekers interdisciplinair samen met onderzoeksinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Deze werkwijze maakt het mogelijk om oplossingen te ontwikkelen voor hedendaagse maatschappelijke kwesties zoals klimaatverandering, gezondheid, sociale cohesie en duurzaamheid.

Interdisciplinaire samenwerking

Samenwerking tussen promovendi bevordert kennisdoorbraken. Zeker bij onderzoek dat plaatsvindt op het grensvlak tussen verschillende disciplines. De Universiteit Utrecht vormt een stimulerende en multi-disciplinaire omgeving en moedigt het delen van ideeën, methodes en technieken aan.

Onderzoeksgroepen en promovendi treffen elkaar regelmatig om hun nieuwste onderzoek te presenteren en om ideeën uit te wisselen. Promovendi van de Universiteit Utrecht kunnen steunen op een grote variëteit aan concepten, visies en praktische ondersteuning.