De Universiteit Utrecht is een universiteit van wereldklasse. Zij zet zich in voor fundamenteel en toegepast onderzoek in een breed scala van disciplines, van infectieziektes en mensenrechten tot klimaatonderzoek en cultuurgeschiedenis.

PhD student doing research at the research facility at the Botanic Gardens.
Een promovendus voert onderzoek uit in het laboratiorium bij de Botanische Tuinen.

Elk jaar beginnen zo'n 550 promovendi hun onderzoek bij de Universiteit Utrecht. Dit is een zeer internationale groep mensen. De universiteit heeft met haar staf en studenten 130 verschillende nationaliteiten in huis. De internationale staf en studenten spreken onderling in het Engels.

Excellent onderzoeksklimaat

De Universiteit Utrecht biedt promovendi een aantrekkelijk onderzoeksklimaat. De kwaliteit van het onderzoek wordt weerspiegeld door de hoge onderzoeksbeoordelingen en internationale rankings. Het is daarom niet verwonderlijk dat de Universiteit Utrecht zo veel onderzoekers opleidt en in dienst heeft die bij de top van hun vakgebied horen. Zij vormen inspirerende promotoren voor promovendi.

Profiel

Promotieonderzoek is bij de Universiteit Utrecht georganiseerd binnen zeven Graduate Schools. Verder is het onderzoek bij de Universiteit Utrecht gecentreerd rondom vier strategische thema's en twaalf focusgebieden.

Binnen deze thema's en focusgebieden werken onderzoekers interdisciplinair samen met onderzoeksinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

De selectie van onderzoeksthema´s en de interdisciplinaire aanpak staan de universiteit toe om oplossingen te ontwikkelen voor hedendaagse maatschappelijke kwesties zoals klimaatverandering, gezondheid, sociale cohesie en duurzaamheid.

Deel je ideeën

Samenwerking tussen promovendi bevordert kennisdoorbraken. Zeker bij onderzoek dat plaatsvindt op het grensvlak tussen verschillende disciplines. De Universiteit Utrecht vormt een stimulerende en multi-disciplinaire omgeving en moedigt het delen van ideeën, methodes en technieken aan.

Onderzoeksgroepen en promovendi treffen elkaar regelmatig om hun nieuwste onderzoek te presenteren en om ideeën uit te wisselen. Promovendi van de Universiteit Utrecht kunnen steunen op een grote variëteit aan concepten, visies en praktische ondersteuning.

Meer informatie