Registratie voor nieuwe promovendi

Ben je een nieuwe promovendus? Registreer je dan zo spoedig mogelijk in MyPhD, uiterlijk drie maanden na de start van je traject. Ook heb je een Training and Supervision Agreement of Opleiding- en Begeleidingsplan nodig. Deze stel je samen met je promotor op.

De registratie in MyPhD is volledig digitaal en kan met één druk op de knop worden doorgestuurd ter controle en goedkeuring door het PhD Office, alle betrokken (co-)promotoren, het departementshoofd, de decaan en het Bureau College voor Promoties.

Registreren in MyPhD