Promotietraject starten

Alle promovendi, ongeacht het type promotietraject, registreren zich in het universitaire promovendivolgsysteem MyPhD, voordat een promotietraject kan starten. Via MyPhD monitor je als promovendus de voortgang van je traject, plan je afspraken met je begeleiders en worden alle formele stappen voor het afronden van het traject geregeld door jou en je begeleiders. Gedurende het traject kunnen aanvullingen worden ingevoerd.
 

Voor promovendi van buiten Nederland: kijk voor meer informatie over wonen in Nederland en de voorbereidingen voor een verblijf hier op de informatiepagina voor internationale medewerkers en gasten (Engels).