Proefschrift

Een promotietraject resulteert in het schrijven van een proefschrift. Wanneer het proefschrift klaar is, bepaalt de promotor of het ook goed genoeg is om een verdedigingsceremonie te houden.

Een commissie van hoogleraren leest vervolgens het proefschrift en examineert de promovendus tijdens een mondelinge verdediging.

Proefschriften van Nederlandse universiteiten genieten veel aanzien

Het proefschrift wordt openbaar gemaakt (delen zijn tijdens het promotietraject mogelijk al gepubliceerd als artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften). Proefschriften van Nederlandse universiteiten voldoen in het algemeen aan de hoogste academische normen en genieten daardoor veel aanzien.

Utrecht University Repository

Digitale proefschriften van de Universiteit Utrecht vind je via het Netherlands Research Portal en via WorldCat. Bij BASE kun je ook een overzicht van de Utrechtse proefschriften genereren. Papieren versies zijn te vinden in WorldCat. Zoek op auteur, titel, of op onderwerp, eventueel in combinatie met het woord proefschrift, thesis of dissertation.

Netherlands Research Portal

De Utrecht University Repository is toegankelijk via de Netherlands Research Portal. Proefschriften in de repository zijn wereldwijd gemakkelijk vindbaar want zij hebben een unieke en permanente URL en de recentere dissertaties zijn vanaf medio 2020 ook voorzien van een DOI.