Korte toelichting op Formulier 1

Formulier 1: Verzoek tot ontheffing en toelating tot de promotie

 • Alle promovendi met een aanstelling moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na de start van het onderzoek/de aanstelling, Formulier 1 invullen in het Hora Est! programma. Promovendi die geen aanstelling hebben (de zogenaamde ‘buitenpromovendi’) met uitzicht op een verdedigingsceremonie moeten dit formulier ongeveer twee jaar voor de verwachte verdedigingsdatum invullen.
 • Missende informatie (zoals digitale kopieën van het proefschrift), formulieren of handtekeningen kan gevolgen hebben voor de ontheffing en/of toelating tot het promotietraject, of de datum van de verdedigingsceremonie.
 • Voor meer informatie over het College voor Promoties en over het Hora Est! programma: bekijk deze lijst bij de relevante faculteit/het relevante departement.
 • Voor meer informatie over technische zaken rondom het Hora Est! programma, neem contact op met het ICT Service Centrum. E-mail: ict-servicedesk@uu.nl. Telefoon: +31 (0)30 253 4500.
 • Meer informatie over de vereiste taalvaardigheid (Engels).

Samen met een uitgeprint en door alle betrokkenen ondertekend Formulier 1 dienen te worden ingeleverd:

 • Een kopie van het meest relevante diploma. Vragen over de geldigheid van (buitenlandse) diploma's kunnen worden gesteld via Qdesk.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Deze kopie wordt uitsluitend gebruikt voor de juiste registratie van de naam en niet ter controle van de identiteit van de persoon. Indien gewenst is het toegestaan om het burgerservicenummer (BSN) in de kopie onleesbaar te maken.

Voor het invullen van Formulier 1 is het handig om de volgende gegevens bij de hand te hebben:

 • Informatie over het meest relevante diploma: er wordt gevraagd om naam instituut, soort opleiding, soort diploma, datum diploma.
 • De gegevens van de (co)promotor(en) die niet werkzaam zijn bij de Universiteit Utrecht. Van belang zijn: volledige naam, voorletters, titulatuur, naam instituut, adres instituut, e-mail.
 • De 'tool tips' gidsen gebruikers van Hora Est! door het programma (vergeet niet om de pop-up blocker uit te schakelen). De FAQ sheet geeft extra tips en toelichting over de formulieren in Hora Est!
 • Let op: Met betrekking tot de (co)promotor(en) is het belangrijk om te weten of zij wel of niet werknemer zijn bij de Universiteit Utrecht. Wanneer zij werknemer van de universiteit zijn, verwijder dan NIET het vinkje in Formulier 1 bij "Affiliated to Utrecht University. If a (co-)supervisor is affiliated to the UU, do not delete this marker!"

Toegang tot Hora Est! Formulier 1