Registratievoorschriften voor promovendi en (co)promotoren

Voordat een promotietraject van start gaat, moeten de promovendus en zijn (co)promotor(en) een formulier invullen.

Promovendus

De promovendus moet zo spoedig mogelijk, voor aanvang van het promotieonderzoek, twee acties ondernemen.

1. Formulier 1: Verzoek tot ontheffing en toelating tot de promotie
Vul ‘Form 1: Request for Exemption and Admission to the Doctoral Programme’ in. Print het formulier en onderteken het. Zorg ook dat de (co)promotor(en) ondertekenen.
Zie ook: het Promotiereglement artikel 4 en 5.

2. Stuur een ondertekende kopie van Formulier 1 samen met kopieën van het diploma en een geldig legitimatiebewijs naar het departementshoofd of de decaan van de faculteit.

(Co)promotor(en)

De benoeming van de (co)promotor(en) moet plaatsvinden voordat de betrokken hoogleraar een eervol ontslag heeft gekregen.

Zorg dat de promovendus ‘Form 1: Request for Exemption and Admission to the Doctoral Programme’ invult, print en ondertekent. De (co)promotor(en) moeten dit formulier ook ondertekenen.
Zie ook: het Promotiereglement artikel 4 en 5.

Stuur het ondertekende formulier met kopieën van het diploma en een geldig legitimatiebewijs van de promovendus naar het departementshoofd of de decaan van de faculteit.

 

Voor meer informatie over de formulieren die ingevuld moeten worden en de reglementen waaraan moet worden voldaan tijdens het promotietraject, bekijk Vereisten voor het voltooien van een promotietraject.