Een promotieplaats verwerven

Als promovendus ben je in Nederland geen student, maar in de meeste gevallen een werknemer van de universiteit. De Universiteit Utrecht biedt verschillende opties om een promotieplek te bemachtigen.

Toelating

Het belangrijkste toelatingscriterium voor een promotietraject is de kwaliteit van de sollicitant. Om toegelaten te worden, moet de sollicitant aan strenge academische eisen voldoen. Deze moet een gedegen achtergrond in de theorie en methodes van het betreffende onderzoeksgebied en een erkende mastergraad hebben. Daarnaast moet de sollicitant blijk geven van goede Engelse taalvaardigheid. Lees het promotiereglement Universiteit Utrecht (pdf) voor meer informatie over de toelating.

Indienstneming of andere financiering

Bij de Universiteit Utrecht is het op verschillende manieren mogelijk om een promotieplaats te verkrijgen. In de meeste gevallen is de promovendus een werknemer van de universiteit. De universiteit stelt maar een beperkte hoeveelheid promotieplekken beschikbaar voor geïnteresseerden die niet als werknemer worden aangenomen. Als de Universiteit Utrecht een promovendus niet aan kan nemen, kan het een uitkomst bieden om op zoek te gaan naar private beurzen.

Deze twee mogelijkheden bestaan om een promotieplaats te verkrijgen: