Strategisch Plan 2016-2020

In het Strategisch Plan 2016-2020 (pdf) zijn de ambities en doelstellingen van de Universiteit Utrecht voor 2016-20120 vastgesteld. Het plan is tot stand gekomen met inbreng van veel medewerkers, studenten, medezeggenschap en partners.

Het Strategisch Plan is onder meer gericht op:

  • Het verder vernieuwen van ons onderwijsmodel
  • Het verder vernieuwen van onze onderzoeksfaciliteiten
  • Het versterken van interdisciplinaire samenwerking
  • Het versterken van de internationale positie
  • Het versterken van de reputatie van de universiteit
  • Het versterken van onze zichtbare bijdrage aan de oplossing van maatschappelijk vraagstukken