Het beleid van de Universiteit Utrecht voor de periode 2016 tot en met 2020 is vastgesteld in het Strategisch Plan 2016-2020 (pdf). Hierin staat informatie over de ambities en doelstellingen van de Universiteit Utrecht voor deze vierjarige periode.

Dit plan is tot stand gekomen met inbreng van veel medewerkers, studenten, medezeggenschap en ons omringende partners. De komende jaren bouwt de Universiteit Utrecht voort op de reeds gemaakte keuzes en gaat nieuwe uitdagingen aan.

Het Strategisch Plan is onder meer gericht op:

  • Het verder vernieuwen van ons onderwijsmodel
  • Het verder vernieuwen van onze onderzoeksfaciliteiten
  • Het versterken van interdisciplinaire samenwerking
  • Het versterken van de internationale positie
  • Het versterken van de reputatie van de universiteit
  • Het versterken van onze zichtbare bijdrage aan de oplossing van maatschappelijk vraagstukken

Kijk voor meer informatie over de totstandkoming van het Strategisch Plan op de website waar medewerkers, studenten en stakeholders met elkaar in gesprek zijn over de toekomst van de Universiteit Utrecht.