De Taskforce Diversiteit is een universiteitsbrede commissie en is in het leven geroepen om de ambities op het gebied van diversiteit en inclusie aan te jagen.

Ideeën om diversiteit en inclusie te bevorderen zijn van harte welkom bij een van de onderstaande leden of anders via diversity@uu.nl.

Leden van de Taskforce Diversiteit

De Taskforce Diversiteit wordt voorgezeten door prof. mr. Annetje Ottow.

Saya Abdullah, student Geneeskunde en voormalig Nederlands VN-jongerenvertegenwoordiger.

Ondersteuning

Diversiteit bij de Universiteit Utrecht

Deze Taskforce Diversiteit heeft op basis van het Strategisch Plan een aantal speerpunten opgesteld om op de korte en lange termijn te bewerkstelligen. Zo werkt de universiteit aan een meer diverse en inclusieve organisatie.