De Universiteit Utrecht werkt aan een diverse en inclusieve universiteit.

Daarbij heeft de universiteit vier uitgangspunten:

  • Studenten, medewerkers en gasten met een grote verscheidenheid aan achtergronden voelen zich welkom bij de Universiteit Utrecht.
  • Studenten en medewerkers hebben de ruimte om zich te ontplooien.
  • Een divers samengestelde staf biedt de diverse studentenpopulatie herkenbare rolmodellen.
  • Studenten, medewerkers en gasten benaderen elkaar zonder vooroordelen en uitsluiting.

SPEERPUNTEN

De universiteit heeft op basis van het Strategisch Plan voor dit jaar drie speerpunten opgesteld: 'Gelijke behandeling en inclusie', 'Verbreding participatie en maatschappelijke betrokkenheid' en 'Instroom en selectie'.

Gelijke behandeling en inclusie
Studenten studeren in tweetal.
Studenten studeren in tweetal. Foto van Maria Salaru.
  • De universiteit past beleid, regelgeving en instrumenten aan, zodat alle medewerkers en studenten gelijke kansen hebben ongeacht hun achtergrond.
  • De universiteit bevordert een diversiteitscultuur waarin alle medewerkers en studenten zich thuis voelen.
Verbreding participatie en maatschappelijke betrokkenheid
Foto van een activiteit van Summerschool Junior.

Werven studenten en staf

Met bestaande en nieuwe initiatieven wil de universiteit studenten en staf werven uit groepen die ondervertegenwoordigd zijn. Bijvoorbeeld met Summerschool Junior, Meet the Professor en Weekendschool. Een ander bestaand initiatief is InclUUsion, dat onderwijs voor vluchtelingen mogelijk maakt.

Werkervaringsplekken voor vluchtelingen

Om de drempel naar de arbeidsmarkt te verlagen biedt de universiteit hoogopgeleide vluchtelingen werkervaringsplekken aan.

Instroom en selectie
Introductie-activiteit van internationale studenten.
Introductie-activiteit van internationale studenten. Foto van Michael Brunek.
  • De universiteit streeft naar meer studenten uit het buitenland en uit ondervertegenwoordigde groepen bij bachelor- en masteropleidingen.
  • De universiteit screent de huidige toelatingsprocedures en diplomawaardering op bewuste/onbewuste uitsluitingsmechanismen.

Een goed idee?

Concrete ideeën voor verdere actie of activiteiten zijn van harte welkom via diversity@uu.nl of direct bij één van de leden van de Taskforce Diversiteit.