De Universiteit Utrecht heeft haar plannen om een meer pluriforme gemeenschap te realiseren opgenomen in het Strategisch Plan 2016-2020.

Het Strategisch Plan stelt:

  • De universiteit investeert in interculturele vaardigheden voor medewerkers en studenten.
  • De universiteit ondersteunt en begeleidt internationale staf en studenten, zodat zij zich thuis voelen.
  • De werving en selectieprocedures zijn open en transparant.
  • Faculteiten en diensten ontwikkelen en realiseren doelstellingen die aansluiten bij de universiteitsbrede ambities op het gebied van diversiteit.
  • De universiteit intensiveert het internationaliseringsprogramma en zet extra capaciteit in om de internationale positie te versterken.
  • De universiteit investeert in tweetalige dienstverlening en faciliteiten.
  • De universiteit organiseert, stimuleert en waardeert activiteiten gericht op een breder publiek bereik.
  • De Taskforce Diversiteit jaagt als universiteitsbrede commissie vooruitgang aan.
Doelen in het Strategisch Plan.
De getallen uit het Strategisch Plan. Dit wil de Universiteit Utrecht in 2020 bereiken.

Meer weten? Bekijk ook waar de universiteit op het moment aan werkt of lees het Strategisch Plan.