ANBI

De Universiteit Utrecht is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN nummer is 1798650.