Informatie coronavirus

In navolging van de Rijksoverheid neemt de Universiteit Utrecht maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We doen hierbij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk online kan worden aangeboden, onze medewerkers optimaal vanuit huis kunnen werken en cruciale processen goed blijven lopen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de huidige maatregelen, updates en aanvullende instructies.

27-03-2020: Online onderwijs en toetsing voor heel blok 4
Corona Update

We hebben besloten dat al het universitaire onderwijs en de toetsing van blok 4 ook na 1 juni zoveel mogelijk online plaatsvindt. Uiterlijk in de week van 6 april informeren docenten hun studenten of de cursus en de bijbehorende toets(en) volledig online plaatsvindt, of dat dit voor het betreffende onderwijs niet mogelijk is. Als het online niet mogelijk is, zal er later een besluit genomen worden over de wijze waarop onderwijs en/of toetsing plaats zullen vinden. Internationale studenten die al zijn teruggekeerd naar hun thuisland of de intentie hebben om dit binnenkort te doen, krijgen bij cursussen waar afronding volledig online niet mogelijk is de keuze om wel of niet terug te keren naar Utrecht. Voor studenten die niet terugkeren naar Utrecht wordt gezocht naar een alternatief waarbij de student in het thuisland kan blijven.

Bindend studieadvies 

Eerstejaars UU-studenten die door het coronavirus niet aan de BSA-norm kunnen voldoen, krijgen als volgt uitstel:

  • Bij voldoende punten (45 EC of meer) krijg je, zoals gebruikelijk, een positief bindend studieadvies (BSA).
  • Bij het behalen van meer dan 7,5 EC maar minder dan 45 EC (en na februari 2020 nog ingeschreven staat) krijg je een zogenoemd ‘aangehouden advies’. Dit betekent dat studenten alsnog een positief studieadvies krijgen als zij aan het eind van het tweede studiejaar tenminste 60 EC hebben gehaald, waarvan minimaal 45 EC aan eerstejaarsvakken.
  • Eerstejaars UU-studenten die 7,5 EC of minder hebben gehaald, krijgen een negatief advies. De studievertraging van deze groep kan niet (alleen) door het COVID-19 virus zijn veroorzaakt. 

Deadline toelating Niet-EU studenten

De aanmelddatum voor niet-EU ingezetenen die zich willen aanmelden voor een bachelor- of masteropleiding blijft 1 april om te zorgen dat er voldoende tijd is om een verblijfsvergunning te regelen. We zijn coulant voor studenten die niet alle stukken op 1 april kunnen inleveren, om deze op een later moment aan te leveren.

Lees de laatste e-mail die is verstuurd met uitgebreidere informatie en andere updates.

Contact

  • Heb je een algemene vraag over het coronavirus? Dan kun je de informatielijn van het RIVM bellen. Het telefoonnummer daarvan is: 0800-1351.
  • HR-gerelateerde vragen stel je per mail aan de HR Servicedesk: HRServicedesk@uu.nl.
  • Wil je graag hulp met IT-diensten? Bijvoorbeeld om thuis te werken? Dan staat de ICT Servicedesk voor je klaar. Je kunt je melding via de Selfservice indienen of kijk op uu.nl/ict-servicedesk voor alle contactgegevens.
  • Heb je een studiegerelateerde vraag? Neem dan contact op met je docent (over een specifiek vak).
  • Heb je een specifieke vraag die je docent niet kan beantwoorden, neem dan telefonisch of per e-mail contact op met je studieadviseur.
  • Heb je een vraag die echt urgent is, en waarvoor je iemand persoonlijk moet spreken? Bel dan naar 030 253 7002 (bereikbaar op werkdagen van 9-17 uur en op zaterdag en zondag van 10-14 uur).
  • Heb je een overige vraag? Mail dan naar coronavirus@uu.nl.

Utrechts onderzoek naar infectieziekten

In het Dossier Coronavirus delen Utrechtse onderzoekers hun kennis over coronavirussen.