Informatie coronavirus

In navolging van de Rijksoverheid neemt de Universiteit Utrecht maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We doen hierbij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk online kan worden aangeboden, onze medewerkers optimaal vanuit huis kunnen werken en cruciale processen goed blijven lopen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de huidige maatregelen, updates en aanvullende instructies.

Kort samengevat geldt het volgende:

  • Tot en met blok vier van dit collegejaar vindt er geen onderwijs op locatie plaats. Onderwijs wordt tot nader order zo veel mogelijk online aangeboden.
  • Met uitzondering van enkele vitale functies, wordt vanuit huis gewerkt.
  • De Universiteit Utrecht roept studenten en medewerkers in het buitenland op zo spoedig mogelijk terug te keren.
  • Geen evenementen tot 1 juni. Promoties gaan waar mogelijk online door.
Update 3-4-2020 onderzoek en onderwijs: blijf veilig werken – HR informatie rond salaris en reiskosten
Corona Update

Verkiezingen studentzetels medezeggenschap

Het Centraal Stembureau heeft een aangepast tijdschema voor de kandidaatstelling en verkiezingen voor de universitaire medezeggenschap vastgesteld.

Veilig werken met (onderzoeks)data, ook vanuit huis

Vanwege de coronamaatregelen werken we zo veel mogelijk op afstand. We vragen je ook nu veilig te werken. Voor onderzoekers die thuis werken: volg de aanwijzingen die RDM Support geeft in de Gids Working safely with research data from home.

Inzet online onderwijsapplicaties en privacy

Door docenten wordt hard gewerkt aan het omzetten van hun cursussen naar onderwijs op afstand. De behoefte aan verschillende online onderwijsapplicaties is daardoor in korte tijd sterk toegenomen. We zijn daarom versneld aan de slag gegaan met het regelen van mogelijk aanvullende privacy-vereisten. In de tussentijd kunnen de applicaties die door Educate-it worden aanbevolen door docenten gebruikt worden. Alle applicaties die Educate-it aanbeveelt zijn, inclusief eventuele aanvullende aanwijzingen, te vinden op de toolwijzer van Educate-it.

Voor medewerkers: HR zaken in coronatijd

De UU gaat de salarissen niet korten wanneer je door de huidige omstandigheden niet aan al je werkzaamheden toekomt omdat je voor kinderen zorgt of het werk dat niet toelaat. Ook worden de reiskosten en de aanvulling via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden (indien van toepassing) in april ongewijzigd uitbetaald. In de tweede helft van april wordt een besluit genomen over reiskosten voor de periode vanaf 1 mei. Op intranet vind je alle informatie over salaris, vakantie, reiskosten en werken met kinderen in coronatijd overzichtelijk bij elkaar.

Lees de laatste e-mail die is verstuurd met uitgebreidere informatie en andere updates.

Contact

  • Heb je een algemene vraag over het coronavirus? Dan kun je de informatielijn van het RIVM bellen. Het telefoonnummer daarvan is: 0800-1351.
  • HR-gerelateerde vragen stel je per mail aan de HR Servicedesk: HRServicedesk@uu.nl.
  • Wil je graag hulp met IT-diensten? Bijvoorbeeld om thuis te werken? Dan staat de ICT Servicedesk voor je klaar. Je kunt je melding via de Selfservice indienen of kijk op uu.nl/ict-servicedesk voor alle contactgegevens.
  • Heb je een studiegerelateerde vraag? Neem dan contact op met je docent (over een specifiek vak).
  • Heb je een specifieke vraag die je docent niet kan beantwoorden, neem dan telefonisch of per e-mail contact op met je studieadviseur.
  • Heb je een overige vraag? Mail dan naar coronavirus@uu.nl.

Utrechts onderzoek naar infectieziekten

In het Dossier Coronavirus delen Utrechtse onderzoekers hun kennis over coronavirussen.